Sterk i viljen - Knut Arne Risholm

Intervju23.05.2013168

Bli med på innsiden av en strongmanutøveren Knut Arne Risholm.