Disse 7 uskrevne reglene på gymmet bør du kunne. Regel nr 4 er kanskje den viktigste!