Tilstrekkelig inntak av antioksidanter kan ha sine fordeler.