Da følger du folkets, altså hele fitness-verdens godkjente konsensus. Men er dette egentlig så lurt?