Hvordan ser den ideelle mannen ut? Svaret varierer fra land til land.