Enarmet strongmanutøver

Intervju24.01.201936

Ingenting stopper denne mannen som løfter opp atlassteiner med en arm!