Denne studien viser hva som gav mest bicepsaktivitet i pullups og chinup. Se resultatet her.