Fra 71 grader nord til Fitness

Intervju04.09.201230

Lene Hansen tok 2. plass i 71 grader nord i 2009 og nå skal hun opp på scenen og stille i Athletic Fitness.