Fem måter for finjustere treningen på og tilpasse den til dine gener.
Forskning forteller hvorfor kvinner tåler mer treningsvolum enn menn.
Hvorfor kan noen muskelfibre vokse, krympe eller dø raskere?
Forskere prøver fortsatt å finne ut av mekanismene bak muskelvekst. Det vil si hvordan hormoner, gener, immunceller og andre faktorer samarbeider for å øke størrelsen på eksisterende muskelfibre og utvikle nye.

Fakta om muskelfibre

Trening10.09.200841

De fjærformede musklene har fibre som er festet til den ene eller begge sidene av senen. De teinformede musklene er festet til en sene i hver ende av muskelen,og muskelfibrene går paralelt med hverandre.

Styrke, del 2

Trening13.05.20050

I del 1 så vi på hvordan kroppen er bygget opp, hvordan muskelfibrene er konstruert, de ulike typene og hvordan de fungerer. I denne delen går vi videre inn på hvordan disse muskelfibrene aktiveres og hvorfor det er en avgjørende faktor ved fysisk yt