Nils Harald Moe på 71 år har stilt flere ganger i fitness.