Mange av oss møtte det nye året med en fornyet motivasjon for trening.