Så mange som 8/10 av oss vil en eller flere ganger gjennom livet oppleve ryggsmerter.