Hørte du noe som skurret i overskriften? Ja, protein-øl er nemlig på trappene.