Når tidsklemme er et faktum kan disse måltidene redde deg.