Riskaker bør ikke spises av barn

Kosthold29.09.2015136

Mattilsynet fraråder riskaker for barn under 6 år.