Med såpass mye snø i vinter har Lars Rørbakken nok å gjøre.