Feil tilbereding, lagring og oppbevaring av mat kan være farlig for deg