Knallsprek 68-åring!

Intervju14.11.20121410

Terje Fossheim trener på Basic Gym og har de siste 15 årene trent strukturert og målrettet for å komme i god form.