Få mer ut av treningen med å vite hvor intenst du trener.
Når man skal utforme et styrkeprogram må man ta stilling til hvor ofte man skal trene samme muskelgruppe. Bør treningsfrekvensen være høy, lav eller midt i mellom?
Det finnes mange gode ferdiglagde programmer der ute, men selv om disse programmene ser bra ut på papiret er det ALDRI snakk om individuell tilpasning. Hvorfor er nettopp det så viktig? Vel, det er hva vi kort skal gå inn på i denne artikkelen.