Spist pølser og chips i 22 år

Kosthold13.11.201688

Daniel Pennock på 26 år har livnært seg på pølser og chips i 22 år