Dr. Terry Diamond med kolleger ved St. George’s Hospital i New South Wales publiserte nettopp den første ”head-to-head” sammenligningen av 5000 IE(internasjonale enheter) pr. dag mot 2000 IE pr. dag.
Å opprettholde et tilstrekkelig D-vitamin nivå er en av de viktigste og største utfordringene i helsestatusen hos mange skandinaver i dag. Nå begynner det å lengre dager igjen, men ved lite eksponering for sollys er behovet for suplementering stort.