Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.
Bruker du multivitamin? Disse råvarene gjør samme nytten.
Her er funksjonene vitaminer og mineraler har i kroppen og hvilke matvarer de finnes i.
Vitaminer er igjen klassifisert som næringsmidler og ikke legemidler.
Anbefaler at grensen økes til 20 mikrogram.

Fordeler med Vitamin E

Kosthold18.04.201460

Vitamin E har mange fordeler og har vist å være gunstig for en rekke lidelser og tilstander.
Vitamin D er utrolig viktig for helsen vår. Finn ut hvorfor du bør være nøye med å få nok sollys og spise fet fisk.

C-vitamin og kortisol

Kosthold29.07.201316

C-vitamin kan bidra til å effektivt senke kortisolverdier.
Å opprettholde et tilstrekkelig D-vitamin nivå er en av de viktigste og største utfordringene i helsestatusen hos mange skandinaver i dag. Nå begynner det å lengre dager igjen, men ved lite eksponering for sollys er behovet for suplementering stort.
Det er vanlig lærdom at man skal innta høye doser C-vitamin når man kjenner første tegn til forkjølelse, og at C-vitamin kan gjøre deg fortere frisk.

Vitaminer

Kosthold14.03.20060

Vi begynner med litt bakgrunnsinformasjon om vitaminer, for så å gå igjennom dem, én for én. Vitaminer er næringsstoffer som vi må få tilført gjennom maten, da kroppen ikke kan produsere dem selv. To unntak er Vitamin D, som kan dannes i huden n
Det sies at så få som bare 10 % av Norges befolkning (i følge Statens Ernæringsråd), får i seg nok vitaminer og mineraler gjennom kosten. Derfor anbefales det at vi supplerer med kosttilskudd.

Mer vitaminsert mat i Norge

Kosthold01.09.20040

Flere dommer i EU har ført til at det vil bli mye mer mat og drikke som er tilsatt vitaminer og mineraler på det norske markedet. Som forbruker må du være klar over at for høyt inntak av visse næringsstoffer kan være like skadelig som mangeltilstan