Visning av honnrposter for Plat0n
Sider:
 • 1
 • 2
 • 1  Generelt / Åpent forum / Sv: E-post - bindende avtale? 04. mai 2012, 08:34
  Hei! Jeg kjøpte en PC på finn her for noen dager siden. Avtalen var gjort, dvs jeg hadde akseptert prisen og selger sa det var greit. Alt var klart. Nå har jeg fått en mail som sier at selger trekker seg. Jeg vet at den avtalen vi har gjort pr mail er bindende (ifølge: http://www.dinside.no/4792/bindende-e-post ), men jeg finner ikke loven eller skrivet som kan bevise det. Har noen en link? Honnør utgies!

  Det spirrevipp sier er riktig. Er imidlertid lovfestet i NL 5-1-2 art.1 og art. 2. Her gis også uttrykk for prinsippet om formfrihet ved kontraktsinngåelse.
  Honnr gitt av : PhilLynott, 08. mai 2012, 01:37
  2  Generelt / Antidoping / Sv: Doping og aksept. Vår feil? 18. november 2011, 22:05
  Prinsippielt så tror jeg nok HR ikke nødvendigvis vil godkjenne en slik revidering og medlemskap utfra loven alene. Men HR har en ,til tider, herlig måte å vri seg unna ubehageligheter med å innfortolke nye elementer for å rette opp i "behageligheter". Her er f.eks. amerikansk HR mye flinkere til å være prinsippielle. Dersom en folkeavstemning skulle si ja til EU medlemskap så er det ikke gitt at dommerne finner støtte for revideringen i loven. Men heller jobbe ut fra f.eks. folkesuverenitetsprinsippet. MAn kan tenke seg en maskering av "ånd og prinsipper" ved å si at en endring kan sies å tale imot. Men at det mest grunnleggende prinsipp i ethvert demokrati, og som er byggestenen for den norske Grunnlov, vil være folkesuverenitetsprinsippet. Og har folket øsnket medlemskap, vil et "nei" fra HR føre til brudd på viktigere hensyn som ligger til grunn for Grunnlovens "ånd og prinsipper". Mulig vi snakker litt forbi hverandre her altså.... Smiley

  Vi er nok enige i utgangspunktet, men jeg er ikke enig med deg ang. dette du sier her.

  1) Noen må gå til sak mot staten for å få prøvet endringene. Domstolene driver ikke abstrakt prøvelse på eget initiativ. De må også klare å komme seg til Høyesterett.

  2) Det er riktig at Høyesterett pleier å tolke - harmonisere - men man vet ikke hvordan dette vil være ved en grunnlovsbestemmelse. Prøvelsen er som oftest om formell lov er i tråd med grunnlov jfr. lex superior.

  3) Folkeavstemmning har ingen rettslig virkning, kun politisk. - Kan være et agrument ved reelle hensyn.

  4) Problemet ditt med argumentet om folkesuverenitet er todelt:
  - Du forutsetter at det er konstitusjonell sedvanerett jfr. lex superior.
  - Du glemmer at etter grl. § 112 så vil folkesuvereniteten ivaretas etter regelens system. (Forslagsfase - Stortingsvalg - vedtaksfase). Folket vil ved valget kunne stemme på JA/NEI - partiene. Husk at det ikke kreves mer enn 1/3 mindretall for å hindre vedtakelse.
  Honnr gitt av : SilverFox, 01. desember 2011, 15:15
  3  Generelt / Åpent forum / Sv: Gir tillatelse til å dopteste "mistenkelige gymrotter" 18. juni 2011, 12:20
  Hvorfor må folk på død og liv være nedlatende til andre som ikke har 100% eminente skriveferdigheter? Skjerp deg.

  Fordi det gir en større e-peen (forum tiss)
  Honnr gitt av : Styrketrenern, 18. juni 2011, 13:02
  4  Generelt / Åpent forum / Sv: Fremtidens velgere 28. mai 2011, 11:06
  Kommer ann på samfunnsutviklingen tenker jeg:

  - Innvandring: Kjører de samme linje som idag, kommer man nok til å se samme tendenser som i Sverige - en mer borgerlig og nesten høyreekstrem politisk oppslutning.

  - Bra integrering: Dersom de unge vokser opp til å respektere hverandre i større grad enn det vi gjør - så vil man kanskje kunne tenke seg en moderat politisk tenkning

  - Økonomi: Store svingninger i økonomien vil kanskje kunne føre til en større grad av statlig styring og utbredt sosialisme?

  Du spør vanskelig Ryu Wink
  Honnr gitt av : Ryū, 28. mai 2011, 11:29
  5  Treningsforum Crew / Recycle Bin / Sv: Sexysexy 27. april 2011, 21:33
  http://www.youtube.com/watch?v=LzHTmvDH7mY#noexternalembed&feature=related

  Arnold + Deilig dame + Softporn musikk = sexysexy ?

  - Særlig 1.35 og utover.
  Honnr gitt av : HardCoreBakken, 22. mai 2011, 20:03
  6  Treningsforum Crew / Recycle Bin / Sv: Sexysexy 31. mars 2011, 00:23
  Du kan se den i 10min, du blir ikke lei.. aldri lei..
  Honnr gitt av : Wolfie, 16. mai 2011, 17:18
  7  Kosthold / Kosttilskudd / Sv: N.O.-Xplode(militæret og generelt om produktet) 25. april 2011, 12:17
  Sitat
  1) Slår NO Xplode ut på dopingtester i militæret etc? Type kan det finnes spor av noe som går under båsen dop?

  Gå til stab/befal og be dem skaffe dopinglista for forsvaret.
  Jeg hadde ikke noe problem med få tilgang til den lista hvertfall, befal syntes det var fint jeg spurte.

  Skulle det mot formodning slå ut så er du hvertfall i god tro, og jeg er rimelig sikker på at befal ville tatt din side ettersom du har spurt dem først.
  Honnr gitt av : Solid Snake, 25. april 2011, 14:15
  8  Generelt / Åpent forum / Sv: Stopp Datalagringsdirektivet! Synkronisert landsdekkende aksjon! 11. april 2011, 12:42
  EU...... BRA?Huh?? Dont get me started...

  Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft mener jeg da er en fin ting for å styrke Europa både økonomisk og politisk. Samkjøre utenrikspolitikk kan heller ikke være så ille. Problemet er bare at mange av landene i EU sliter veldig økonomisk - altså må de rike landene bruke masse cash på å holde samarbeidet gående : Les: Tyskland.

  Så EØS avtalen og EU er det samme?

  Tipper du var litt ironisk, men for de som ikke vet det: EØS er den tidligere EF delen av EU samarbeidet. Det omhandler den økonomiske sektoren minus noen særregler om fisk og landbruksvarer.

  Å bruke vetoretten på DLD hadde ikke vært noe stort problem siden det bare rammer en veldig liten del av avtalen. Skulle man derimot finne på å bruke den på det tredje postdirektivet (!) vil det kunne komme i konflikt med EØS avtalens regler om fri flyt av tjenester. Det kan bli problematisk.

  Synes det er litt artig at AP velger å bruke vetoretten på privatisering av posten, fremfor personvern. Moralen er: Privatisering er FYFY, overvåkning er alright.
  Honnr gitt av : Suppemann, 11. april 2011, 13:25
  9  Generelt / Åpent forum / Sv: Israel vs. "Palestina" 06. april 2011, 18:46
  Sitat
  Det er viktig for å forstå situasjonen. for å ta et eksempel kan fiendtligheten mot jødene spores tilbake til reformeringen av Islam, -Wahhabismen.

  Enig, men man kommer ikke så langt om man hele tiden skal se tilbake til fortiden. Greit, jødene har opplevd fryktelige ting, og jeg mener at de har all grunn til å være opptatt av fortiden. I dag er imidlertid ikke jødene i en slik utsatt posisjon. De er en militær supermakt i forhold til sine naboer og må også oppføre seg deretter.

  Sitat
  Jødene ble først lovt både Israel, Vestbredden, Gaza, og Jordan av Britene som dengang eide landet. I 1922 fikk Araberne 75 % av landarealet for seg selv, nå kaldt Jordan. Jødene skulle nå få 25 % av arealet som nå er Israel og Vestbredden/Gaza. Senere ble det enda mindre, da bestemte Britene seg for å gi de landområder med høyest konsentrasjon av Arabere, til Araberne(land som Jødene ble lovt i 1922 av the League of Nations). Det gikk jødene med på, men det gjorde ikke Araberne. De ville ikke ha et jødisk naboland overhodet. Når Britene trakk seg ut av saken var den fortsatt uløst, men Britene ville ikke ha mer med den å gjøre. HER er kjernen i konflikten. Etter krigen i 48' flyttet grensene seg i Israels favør. Som det hører seg til i kriger kan den seirende part anneksere landarealer inn i sitt land, det gjorde ikke Israel. Big mistake. Da de senere ble angrepet igjen tok de over enda mer land og igjen annekserte de ikke de vunnede områdene, Big mistake. Områdene forble derfor herreløse, eller "okkuperte" om du vil. Men hvis man skal tenke sånn kan man like godt si at Vestbredden og Gaza ble befridd av Israelerne fra henholdsvis Syria, Transjordan og Egypt. Det skal sies at grunnen til at de ikke annekserte landet nok er at på områdene bodde det nok arabere til å gjøre Israelerne til minoritet i eget land, noe som ville gjort Israel Arabisk(muslimsk). De kunne evt. Jagd folk ut av Gaza og Vestbredden, men det ville ikke blitt godt mottatt av verdenssamfunnet.


  Først og fremst. Hvilke land de ble lovet av britene er ikke relevant. En annen grunn til at Israel ikke annekserte er at dette er ulovelig etter folkeretten og internasjonal rett. Krigen var knyttet til selvforsvar. Når trusselen er borte, skal man trekke seg tilbake. Det handler om proposjonalitet i forholdet mellom trussel / mottiltak.

  Dersom de trekker seg tilbake vil ikke områdene være herreløse. De tilfaller den staten som ble invadert.

  Sitat
  Det er godt mulig, men de er ikke en stat i samme form som f.eks. Egypt. I den form av at de ikke kan ikke hindre "grenseflytting" siden det ikke er noen klart definerte grenser.

  Men uansett, om nå Israelerne hadde gjort som FN krever, og trukket seg helt ut av Vestbredden, hva ville da skjedd? Dette har egentlig skjedd allerede, i Gaza. Det gikk ikke så bra.

  Palestina er etablert på samme FN mandat som Israel. Anerkjenner man ikke Palestina som stat på det grunnlaget kan man heller ikke anerkjenne Israel. Dessuten er det ikke krav til faste grenser for at noe kan kalles en stat i folkeretten.

  Sitat
  Problemet med muren er at den ikke går langs Israels grense, den er derimot 20km unna Israel - inn på Palestinsk område. Formålet med muren var jo selvmordsbombere - noe som fullt ut kan oppfylles dersom muren står på Israels jord. - Plat0n

  Ja, du svarer på en måte på ditt eget utsagn her. Noe som kunne fungert er sånn de gjorde det mellom Nord- og SørKorea, med ett ingenmannsland imellom grensene, der ingen kan oppholde seg.

  De 20km er ingen buffersone. Det er her "okkupasjonen" kommer inn. Muren er ulovlig og tilstedeværelsen av Israelsk myndighet og maktbruk innenfor de 20km er ulovlig - og i praksis en form for okkupasjon. Kom forøvrig over en rørende historie idag. En palestinsk bonde hadde en kone som ble gravid. Da kom det noen Israelske nabokoner og banket driten ut av kona hans. Hun mistet barnet. Skjedde to ganger. Israelske myndigheter løftet ikke en finger. Å kalle det aparheid er hardt, men det er faktisk forskjellsbehandling uten legitim grunn - så diskriminering er det absolutt.

  Forøvrig - Du er en bra fyr å diskutere med Ryu. Holder det saklig Smiley
  Honnr gitt av : Reagan, 07. april 2011, 00:06
  10  Generelt / Åpent forum / Sv: Israel vs. "Palestina" 06. april 2011, 10:09
  Først og fremst er det ingen Okkupasjon, i verste fall er det områder uten en eier. Det er ikke bare staten Israel som er skyld i bebyggelse, det er også private aktører her som utøver sterkt politisk press for å få bygge på de omstridte områdene, dette fordi politikerne ikke har noen legitim grunn til å hindre sine egne landsmenn, eller Palestinere å bygge på omstridte områder. Om det ikke gjelder sikkerhet.

  Å trekke inn for mye gammel historie blir etter min mening feil. Israel ble opprettet av mandat i FN i områder som i hovedsak tilhørerte palestinere. Dette var ikke særlig populært blant muslimer, som sa de ville gå til angrep dersom staten ble opprettet - og det gjorde de. Det var under den krigen Palestina opphørte som stat. Forøvrig kan man takke Europa/USA for at Israel fortsatt eksisterer, de første krigene ble kjempet med vestlig utstyr.

  Hvertfall ble Palestina nok en gang anerkjent som en stat av verdenssamfunnet etter PLOs virksomhet for et selvstendig Palestina. - altså er det ikke eierløse områder. Palestina oppfyller forøvrig folkerettens krav til en stat også.

  Problemet med muren er at den ikke går langs Israels grense, den er derimot 20km unna Israel - inn på Palestinsk område. Formålet med muren var jo selvmordsbombere - noe som fullt ut kan oppfylles dersom muren står på Israels jord.

  Personlig mener jeg ikke Israel kan sammenlignes med Apartheid, bare gjengir et syn som virker å gå igjen i noen kretser.

  Jeg sier heller ikke at jødene ikke er flinke. Det var mange godt utdannede personer som reiste til Israel, og mange år med krigføring bidrar åpenbart med teknologisk blomstring.
  Honnr gitt av : Ratking, 06. april 2011, 14:10
  11  Generelt / Åpent forum / Sv: Israel vs. "Palestina" 06. april 2011, 00:26
  Denne alltid aktuelle situasjonen finnes det mange meninger om.

  Jeg mener Israel har rett i det meste, om ikke alt de gjør. Døde sivile på "palestinsk" side mener jeg selvfølgelig ikke er rett, men slikt skjer i krig, spesielt når organisasjoner som Fatah og Hamas bruker de som menneskelige skjold.

  Noen som vil overbevise meg om noe annet?

  Først og fremst. Jeg har ikke lest alle postene, var så mye usakelig at jeg ikke gadd Wink

  Jeg vet faktisk ikke. Begge sider har handlet rimelig latterlig etter min mening.

  Israel har okkupert 20km av Palestina og driver passiv okkupasjon ved å flytte inn sine egne, for så å fordrive Palestinere. I disse områdene ligger all støtte på israel. Dersom en jøde kaster stein på en palestiner er det greit, kaster palestineren stein på jøden vil politiet - om de ser det - ganske sikkert skyte palestineren.

  Israel har regelrett sagt de ikke respekterer FNs avgjørelse om at de begår store folkerettsbrudd (muren er ulovlig, og de palestinere som bor innenfor muren får sine menneskerettigheter krenket gjevnt over). Man kan selvfølgelig diskutere legitimiteten i FN i den saken da det har vært stort fokus på Isreal contra andre ulovlige okkupasjoner.

  På en annen side. Palestina anerkjenner ikke Israel og mener staten skal slutte å opphøre. Med et sånt synspunkt virker det temmelig vanskelig å kunne slutte fred med Israel.

  Forøvrig - problemet til Israel er vel også at jøder ikke er spesielt populære blant muslimer, og om man tenker etter er de fleste land rundt Israel muslimske.

  Det som irriterer meg mest er at all kritikk av Israel møtes automatisk med at man er antisemtisk. Forskjell på å ikke anerkjenne et folk, og ikke anerkjenne en politikk som mange anser som en ny form for apartheid.

  Det som  aldri slår feil er hvor dumme blitzere, nazi og skinheads er. De er om mulig de dummeste og lettest manipulerbare folka som er å oppdrive sammen med religiøse.
  Jeg håper virkelig du bare troller, ellers må du være noen av de dummeste menneskene på tf.
  Har det aldri slått deg hvorfor Israel klarer seg med fiender på alle kanter? Fordi de behersker avansert teknologi, sånn som du bruker til daglig.

  Men jeg tror ikke det finnes håp for deg og jeg snakker for døve ører. Kan ikke du bare finne en krok hvor du sakte men sikkert kan rotne bort mens resten av verden kan forholde seg til hva som faktisk skjer.
  Og så du veit, jeg har ingen grunn til å bry meg om hva du skriver annet enn at nivået ditt er som en middels smart ape oppfostra på islam og nazismen. Hvis du ikke troller er jeg temmelig sikker på at det over stemmer. 

  Og fordi det meste av teknologi de har i utg er amerikansk eller betalt med amerikansk støtte?
  Honnr gitt av : Jostein, 06. april 2011, 00:44
  12  Treningsforum Crew / Recycle Bin / Sv: Sexysexy 02. april 2011, 19:31
  En til for alle dere:  Here goes:

  Honnr gitt av : Omar, 03. april 2011, 11:52
  13  Treningsforum Crew / Recycle Bin / Sv: Sexysexy 31. mars 2011, 00:23
  Du kan se den i 10min, du blir ikke lei.. aldri lei..
  Honnr gitt av : PhilLynott, 31. mars 2011, 21:10
  14  Treningsforum Crew / Recycle Bin / Sv: Sexysexy 31. mars 2011, 00:23
  Du kan se den i 10min, du blir ikke lei.. aldri lei..
  Honnr gitt av : Mr Melk, 31. mars 2011, 01:18
  15  Treningsforum Crew / Recycle Bin / Sv: Sexysexy 31. mars 2011, 00:23
  Du kan se den i 10min, du blir ikke lei.. aldri lei..
  Honnr gitt av : Evis, 31. mars 2011, 00:33
  Sider:
 • 1
 • 2
 • Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

  5 digge middager med cottage cheese

  Kosthold09.08.2021270

  Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
  Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
  Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

  5 fordeler med stående leggpress

  Trening28.06.202153

  Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!