Visning av honnrposter for Luv
Sider:
 • 1
 • 2
 • 1  Helse & Velvære / Sex og Samliv / Sv: Hva liker jentene ved gutter? 28. november 2011, 17:41
  Definer selvtillit. Hvordan er en mann med selvtillit i dine øyne. hva gjør han? og hvordan opptrer han?

  Stor pikk og går bredt.
  Honnr gitt av : Mummelmann, 03. desember 2011, 20:45
  2  Helse & Velvære / Sex og Samliv / Sv: Hva liker jentene ved gutter? 28. november 2011, 17:41
  Definer selvtillit. Hvordan er en mann med selvtillit i dine øyne. hva gjør han? og hvordan opptrer han?

  Stor pikk og går bredt.
  Honnr gitt av : Sigg1, 30. november 2011, 22:44
  3  Kosthold / Vektnedgang og Diett / Sv: Diett for vegetarianer-jente? 13. juni 2011, 23:58
  Her beviser du tydelig at det er du som ikke har skjønt at det finnes alternativer. Som jeg påpekte i forrige innlegg hverken trenger eller bør man ha korn til kjøttproduksjon. Korn inngår i produskjonen av kraftfôret, og dette er noe som gir dyrene helseproblemer og vi får mindre næringsrikt kjøtt (spesielt omega 3/6 balansen). Ikke nok med det; en betydelig andel av kraftfôret inneholder soya, og store mengder regnskog hugges ned for å dyrke GMO soya. Synes du dette er greit?
  I stedet for å bruke store arealer til kornproduksjon kunne dyrene beitet der. Det hadde vært bedre for alle parter og verdens naturligste ting oppe i dette. Store deler av landet her og andre steder gror jo igjen fordi det ikke lengre finnes beitedyr.

  Korn fungerer som mat for oss mennesker, i tillegg som for til dyr. Effektiv dyrkingsareal gjelder ikke bare dyr. Siden korn er energitett er det lettere å fore dyr så de vokser raskt for å opprettholde verdens matproduksjon. Den tilbakestående naive ideen din om at verdens dyr skal beite naturlig kan ikke gjennomføres i stor skala, rett og slett fordi ikke mange land i verden har like godt beite som Norge, i tillegg til at det er for mange dyr i forhold til beiteareal. Gress er heller ikke likte energitett som korn og liknende, så for å matche mengden energiinnhold snakker vi om vanvittige mengder med fantasigress og beite.

  Dette er bare tull, og utrolig at du har gått på det argumentet. Verden lider på ingen måte av matmangel. Vi lider av at det er urettferdigheten som rår. Hvis hvert enkelt land hadde satset mer på å være selvforsynt, hadde man enkelt kunnet utryddet all sult og skapt mange flere arbeidsplasser i jordbruket. Dette handler bare om vilje og politikk.

  Dette er ikke noe argument, det er en vedtatt sannhet for mennesker som leser og studerer samfunnsfag, samfunnsøkonomi og verden generelt. Som jeg har nevnt tidligere sa jeg at det var ujevn fordeling av mat, ikke matmangel. Siden du ikke forstår forskjellen skal jeg utbrodere det for deg.

  Ujevn fordeling vil si at de rike vestlige landene konsumerer og forbruker mat og varer i unødvendig stor skala, mens de fattige landene ikke får det samme. Maten som produseres kunne mettet hele verden om det var likt fordelt mellom alle land. Matmangel vil si at det vi produserer nå til dags ikke kunne mettet verdens befolknings om vi så fordelte det likt. Altså to vesentlig forskjellige ting.

  Så dukker naiviteten din opp igjen. Det er få land i verden som er selvforsynt. Dette fordi de fleste land ikke har store nok mengder dyrkbar mark, jordsmonnet og klima er også forskjellig på hvor i verden du er. Å tro at land med store deler uttørket fattig jordsmonn, ørken, eller tele i bakken store deler av året kan ha et selvforsynt jordbruk er en latterlig tanke.

  Arbeidsplasser i jordbruket er ikke noe som er viktig i det hele tatt i denne debatten, det er så dumt at jeg ikke skal gå lengre inn på det.

  Igjen er dette irrelevant da det baserer seg på kornproduskjon til dyrefôret. Drøvtyggeren kan beite overalt; på enga, i utmarka, skogen, fjellet. Du trenger ikke hugge ned noe som helst, evt. borsett fra å drive skjødsel av eksisterende eng til vinterfôr der dette er nødvendig. Som sagt gror mange land igjen, samtidig som man hugger regnskog for å produsere soya til dyrefôr. Mer idiotisk kan det ikke forbli. I tillegg må denne soyaen fraktes overalt i verden, noe som samtidig er ekstremt ressurskrevende.

  Det er nesten så du må få banket inn i hodet at økologisk landbruk er ekstremt lite effektivt og gir små avlinger. På grunn av dette er det nødvendig med større areal av dyrkbar mark for å opprettholde verdens matproduksjon, som igjen betyr at dette går på bekostning av skog og mark.

  Igjen kommer denne tilbakestående ideen om en utopi der verdens dyr kan beite fritt, jeg lar det ligge.

  Mat; om det er økologisk eller ikke må fraktes rundt, med mindre du har laget en økologisk fe som magisk tryller ting rundt. Svak argument som får meg til å tvile på fornuften din.

  Hvis du ikke var klar over det spiser også drøvtyggeren lauv, bark, og bartrær i tillegg til gress og lav. La den gå ute i naturen, og den greier seg selv. At det ikke fins nok å beite på blir et komisk argument all den tid den norske, men også mange andre kulturlandskap, gror igjen. Det er lov å bruke hodet. Norge alene kunne blitt en stor eksportør av kvalitetskjøtt om vi bare utnyttet ressursene våre.
  Dette med metangass er et så søkt argument at jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Kanskje vi må få slaketet alle verdens dyr snart fordi de fiser litt? Tør forresten påstå at drøvtyggere på kraftfôr produserer vesentlig mer metangass - avføringen lukter i alle fall motbydelig.
  Vi må vel snart tette igjen alle myrer også da, så den livsfarlige metangassen ikke slipper ut? Metangass er en helt naturlig del av økosystemet, slik også beitedyrene er.

  Igjen kommer dukker den dumme naiviteten din opp. Verden er ikke slik som på våre forfedres tid. Verdens befolkningspopulasjon har økt med flere milliarder siden den tid. Dette igjen krever mer mat og ressurser for å opprettholde befolkningen.

  Norge som storeksportør av kvalitetskjøtt med 8 måneder vinter og alle dyrene skal beite fritt uten korn i det harde landskapet vårt? Jeg håper noen andre enn meg ler av denne dumme vitsen.

  Metangass forekommer kanskje naturlig, men ikke i så stor skala som nå, med menneskelig påvirkning. Jeg har ikke nevnt om drivhuseffekten er reell eller ikke, men det er nødvendig å være bedre føre var, noe som vi har erfart gang på gang. Økologisk jordbruk med lav produksjon fremmer økt bruk av fruktbar jord på bekostning av skog som binder verdens CO2. Det ville vært lite lurt å hogge ned skog bare for at du skal få bedre samvittighet, for så å finne ut at belastningen på verden plutselig ble mye større.

  Man trenger ikke grønngjødsling bare man har nok husdyr og gjødsel derfra. Har uansett ingen tro på lystgass-problematikk. Det er vel bare enda et desperat argument for å forsøke å sabotere øko-bevegelsen. Da burde også ville nitrogenbindere være et problem? Dette blir uansett aldri mer enn flisespikkeri å regne.

  Grønngjødsling blir brukt om du vil det ei eller ikke, i noen land i stor skala, siden forbrukere som deg krever økologisk mat. Lystgass fenomenet er forsket på, det er ikke et fenomen der en naiv desperat person uten rot i virkeligeten prøver å avfeie det.

  Den økologiske tankegangen bygger å å være selvforsynt. Hvordan du får dette til å gi mer CO2-utslipp enn å frakte fôr og mat over hele verden er for meg en gåte - i tillegg til avhengigheten av ressurskrevende produksjon av kunstgjødsel og sprøytemidler.
  At økologsik mat gir mindre avlinger er helt naturlig, da konvensjonell mat gir unaturlig og kunstig store avlinger. Plantene vokser raskere enn naturlig, rekker ikke suge opp samme mengde næring, samtigig som kunstgjødsla ikke inneholder på langt nær alle sporstoffer og humus. Dette gir mindre næring per enhet matvare. I tillegg er kunstgjødsel belastet med tungmetaller, og sprøytemidler bidrar til å forgifte.

  Økt CO2 utslipp på grunn hogging av skog som en konsekvens av små økologiske avlinger i forhold til konvensjonell jordbruk. Frakting av for må man gjøre uansett om det er økologisk eller ikke, din trangsynthet og manglende sunn fornuft overrasker meg (fortsatt!)

  Mat er nødvendig for å opprettholde verdens befolkning, som betyr at kunstgjødsel også må sameksistere. Teknologi forbedres for hver dag som går, vi er ikke på våre forfedres tid lenger. Det kommer kunstgjødsel som blir bedre for hver dag.

  Føle seg bedre? Folk må da få lov til å velge den maten med mest næring, som smaker bedre og som ofte er lokalt produsert? Mye økologisk mat er dessuten Max Havelar sertifisert, dvs. at bonden/produsenten er garantert en rettferdig handel.
  At økomat bidrar til fattigdom er stikk i strid med virkeligheten. I fattige lang hvor man tidligere har hatt flere små bønder må disse legge ned fordi de ikke greier å drive moderne. Dermed mister dem inntekstgrunnlaget sitt og blir bare enda fattigere. I India begår lokale bønder selvmord i hopetall etter at Monsanto har gjort det umulig for dem å drive.
  Løsningen lokalt og globalt er at flere skulle vært bønder, i stedet for at store globale selskaper tar kontroll over matproduksjonen. Igjen er argumentet ditt fullstendig på jordet.Er den komersielle oppdrettsvirksomheten bedre mener du? I tilfelle må du forklar hvorfor - helst med fornuften i behold denne gangen.

  Det du nevner er et problem, men det er ikke kjernen av debatten, og lite relevant. Store konsern driver rovdrift av fattige i alle fattige land og sektorer, ikke bare jordbruk. Klær, elektronikk, industri generelt, aksjespekulanter som driver råvarepriser opp. Det hadde tatt lang tid å gå inn på dette, og med en slik trangsynt og naiv person som deg vil jeg nødig gjøre det.

  Men det ser ut til at du ikke kan ta til deg det jeg sa tidligere. At vi har land med millliardbefolkning som får bedre inntekt, rykker opp, og dermed får økt forbruk. I dette tilfellet er det snakk om behov for kjøtt, som igjen krever store mengder korn og jordareal i forhold til korn alene som kunne mettet mange fler. Hvis vi hadde byttet om fra konvensjonell jordbruk over til økologisk hadde det aldri vært mulig å opprettholde verdens matproduksjon, og de fattige hadde dødd av mangel på mat. Råvareprisene hadde også økt pågrunn av lav produksjon, noe som igjen gjør at de fattige rammes.

  Laks er en rovfisk og trenger animalsk protein i kosten. Kvoten for fisking blir satt i forskjellige land med forskjellige grenser, uten at det tas hensyn til at fisken vandrer. Overfisking, lakserømming, utrydding av fiskearter, fisk som kunne blitt solgt som mat blir heller malt opp til fiskefor for en høyere pris. Det var en god kommentar på NRK Brennpunkt om dette, men det er tatt ned. Det er dog mye informasjon angående denne skitne bransjen. Og til slutt smeller noen på økologisk merke på laksen for å få dumme forbrukere til å tro at de gjør noe godt for samfunnet.

  ------------------------------

  At internett globaliserer verden er en god ting, men med dette følger det med ekstremt mye informasjon som er vanskelig å sile ut for enkeltmennesker. Dette gjør at evnen til kritisk sans er noe av det viktigste verktøyet vi har; ikke bare når det kommer til internett, men det som skjer rundt oss generelt.

  At en som deg ingreen, en naiv, trangsynt person uten sunn fornuft som ikke vil ta til seg vedtatte sannheter, for så å løpe rundt og formidle usannheter og vranglære synes jeg er veldig uheldig. At du kommer med argumenter uten rot i virkeligheten, i kombinasjon med at du ikke tar til deg det andre sier, gjør at jeg stiller deg i samme klasse som en konspirasjonsteoretiker. Ikke ulik han ene på forumet tidligere som påsto at kreft og sykdom kunne kureres med magisk vann med høyt alkalisk innhold.

  Det med næringsinnholdet i økologisk mat har jeg ikke kommentert, da de oppgir forskjellige tall i forsøk, og er en ubetydelig del av det store bildet i denne debatten.

  Verden er ikke svart-hvitt, og det jeg har sagt kan hende ikke faller i smak hos folk, men når man velger økologisk mat skal man vite at man støtter en bevegelse som belaster samfunnet og de fattige kraftig. Mitt syn er preget av det store bildet, og ikke den egoitiske enkeltforbrukeren som bare vil ha sunn mat på bekostning av andre. Men dette er fortsatt langt bedre enn det naive, lite gjennomtenkte, og direkte feil tingene som ingreen lirer av seg.

  Til sist vil jeg råde deg; ingreen, til å begynne å lese avisen, litt generell samfunnsfag, samfunnsøkonomi hvis du har tid, og banke litt sunn fornuft inn i skallen din. Verden er ikke en utopi der alt fungerer bare fordi man har en naiv ide som høres jævlig smart ut. Denne tråden generelt har gitt deg en stor ripe i lakken.

  Og til de som synes jeg virker som en drittsekk; kritisk sans er noe av det viktigste vi har. Ikke ta alt for god fisk, noe jeg ser skjer ofte i dette forumet bare fordi brukeren har mange poster og honnører. Jeg håper så mange som mulig leser alt dette, og tar alt som ingreen sier med en god klype salt fra nå av.
  Honnr gitt av : Geir M, 29. november 2011, 19:23
  4  Trening / Forum for ungdom / Sv: Tips til øvelser for V- hofte 19. november 2011, 22:37
  Bullshit. Det er klart det er begrenset hvor mye du klarer å legge på der, men om du har klart å utvikle de bra, vil de synes igjennom huden med mindre du har masser av underhudsfett. Du trenger ikke slanke deg, gå på diett, eller noe slikt annet tull som dere her hevder, med mindre man selvfølgelig er så feit at fettet dekker over musklene.

  Som jeg sa tidligere, om han er feit, er det et helt annet tema, og er noe han må ordne først om han vil ha synlig sixpack, men det er overhodet ikke det han spørr om engang, så vi kan trygt gå utifra at han ikke har noen problemer med det og er da unødvendig å begynne å be andre folk slanke seg bare fordi dere er litt for feite, det gjelder ikke for alle vet du Smiley

  http://bildr.no/view/1030401

  Dette er et bilde av meg når jeg var 15, FØR jeg noen gang hadde trent en dag i midt liv, bortsett fra situps i gymmen osv. Jeg hadde da (og har fortsatt ikke) aldri gått på diett eller prøvd å slanke meg, du må GJERNE hevde at jeg hadde dårlig utviklet mage, hadde svak V-form eller at det ikke ser bra ut, det er jeg helt enig med, hadde jo ikke begynt å trene engang Smiley Men ikke si at du ikke kan se V-formen.. Du kan jo tenke deg hvordan det da ser ut når man begynner å trene og spise riktig. Som jeg sa tidligere; med mindre du er så feit at fettet ditt dekker over alt du har under huden, så trenger du overhodet ingen "ganske lav fettprosent" som du her hevder.

  Fail argument, du bekrefter nøyaktig det han sier. /facepalm
  Honnr gitt av : Tollefsen, 19. november 2011, 22:42
  5  Generelt / Loggbok Online / Sv: Linnis treningslogg:) NYE FILMER SIDE 41 30. juli 2011, 00:46
  Får lyst til å bite deg i stumpen.
  Honnr gitt av : loft, 31. juli 2011, 13:20
  6  Trening / Treningsprogrammer / Sv: Hantler vekt vs stang vekt 16. juli 2011, 19:30
  En vil nok ta i minst like mye med hantler som stang. Bare fordi støttemusklene får mer bank betyr ikke det at en ikke trenger å ta i like mye.

  Dummeste jeg har hørt. Skulle likt å se alle som benker rundt 100kg med stang gjøre det samme med 50kg manualer i hver hånd.
  Honnr gitt av : GymOperator, 22. juli 2011, 00:43
  7  Trening / Treningsprogrammer / Sv: Hantler vekt vs stang vekt 16. juli 2011, 19:30
  En vil nok ta i minst like mye med hantler som stang. Bare fordi støttemusklene får mer bank betyr ikke det at en ikke trenger å ta i like mye.

  Dummeste jeg har hørt. Skulle likt å se alle som benker rundt 100kg med stang gjøre det samme med 50kg manualer i hver hånd.
  Honnr gitt av : Sitronsaft, 16. juli 2011, 19:35
  8  Kosthold / Kosttilskudd / Sv: Jack3d - Tilbakemeldinger og evt. Bivirkninger? 11. juli 2011, 13:12
  Alt av informasjon angående dette kunne man selv finne på deres informasjonssider. Forventet du egentlig honnør ved å gjøre tollerne ekstra oppmerksom ovenfor Jack3d, klippe å lime inn fra sidene deres, og lire fra deg noe som er innlysende? Det hadde holdt mer enn nok å nevne 1.3-dimethylpentylamine når du først var i gang med idiotien.

  Folk som ikke vet at det er lettere å få inn vanskelige produkter fra EØS-land, burde klippe VISA kortet i to.

  Skulle vært mulig å gi minushonnører i dette forumet, altfor mange "inkompotente" mennesker her.
  Honnr gitt av : Enojo, 11. juli 2011, 14:14
  9  Generelt / Loggbok Online / Sv: Linnis treningslogg:) NU KÖR VI!! 28. juni 2011, 23:32
  Du hadde sikkert fått enda flere svar hvis det ikke hadde vært for at mange av dem ikke er særlig gode til å skrive med bare venstrehånda.
  Honnr gitt av : kn1fe, 05. juli 2011, 01:30
  10  Generelt / Loggbok Online / Sv: Linnis treningslogg:) NU KÖR VI!! 28. juni 2011, 23:32
  Du hadde sikkert fått enda flere svar hvis det ikke hadde vært for at mange av dem ikke er særlig gode til å skrive med bare venstrehånda.
  Honnr gitt av : larsenen, 29. juni 2011, 17:05
  11  Generelt / Loggbok Online / Sv: Linnis treningslogg:) NU KÖR VI!! 28. juni 2011, 23:32
  Du hadde sikkert fått enda flere svar hvis det ikke hadde vært for at mange av dem ikke er særlig gode til å skrive med bare venstrehånda.
  Honnr gitt av : Pans, 28. juni 2011, 23:52
  12  Kosthold / Vektnedgang og Diett / Sv: Diett for vegetarianer-jente? 10. juni 2011, 16:07
  Det er tydelig at vi sitter med en person som ikke har noen form for utdanning utover ungdomsskolen her, det eneste fornuftige du kom med var PDF filen din.


  1. Du er altfor opphengt i at dyr skal beite fritt. Det i seg selv kan ikke gjennomføres i stor skala.

  2. Jeg har aldri nevnt at vi lider av matmangel, det ble nevnt skjev fordeling av verdens ressurser, lær deg å lese.

  3. At du faktisk ikke tar til deg at metangass bidrar stort til CO2, og at du ikke forstår at organiske planter binder opp CO2 på denne planeten er skummelt, kom deg på benken og lær litt fotosyntese fra ungdomsskolen. Uten plantene hadde CO2 nivået vært mye høyere.

  4. "Den økologiske tankegangen bygger å å være selvforsynt". Det verste og dummeste du har kommet med. Den forsyner kanskje bonden selv på det meste.

  Jeg kommer med svar imorgen da jeg skal ut i dag. Skal plukke hele posten din i filler med mindre noen faktisk ser eller bryr seg hvor dum den er.
  Honnr gitt av : Beefcake, 14. juni 2011, 15:04
  13  Kosthold / Vektnedgang og Diett / Sv: Diett for vegetarianer-jente? 10. juni 2011, 01:01
  Økologisk mat er ikke noe annet enn en bløff som får folk til å føle seg bedre ved å kjøpe og støtte noe av det mest tilbakestående som har skjedd de siste tiårene.

  I tillegg er økologisk kjøtt og fisk mer næringsrikt.

  Aldri noen gang blitt bevist. Vær så snill å gi meg en link, ellers så er dette ren propaganda uten noen form for vitenskapelig grunnlag, som resten av økologisk mat bevegelsen.

  Når det gjelder kjøtt og miljø er mye i den debatten tullete etter min mening. F.eks. sies det at en okse trenger så og så mye kornarealer for å produsere 1 kg kjøtt. Men så trenger hverken storfe, sau eller andre drøvtyggere korn for å vokse - selv om det kanskje skaper litt raskere vekst. Dem trenger kun gress, og har et bedre liv om dem bare får nettopp det. Dyr som spiser mye kraftfôr har gjerne kronisk diaré. Velger du økologisk er det regler som sier at dyrene her skal ha mindre kraftfôr, dermed blir dyrehelsa, livskvaliteten og ikke minst kjøttkvaliteten deretter.

  Det er tydelig at du faktisk ikke har skjønt hva denne debatten faktisk dreier seg om, at du i det hele tatt lirer av deg informasjon er skremmende.

  En liten del av debatten går ut på at økologisk mat tar beslag på areal som kunne blitt brukt på konvensjonell dyrking, økologiske avlinger er lite effektivt og man får mye mindre avlinger enn ellers. Kina og India og deres milliardbefolkning som sakte men sikkert rykker opp til middelklassen, og krever mer kjøtt, betyr at man trenger så mye areal som overhodet mulig til dyrking av korn.

  I tillegg er ressursene i verden skjevt fordelt, vi trenger ikke denne økologisk bløffen for å føle oss bedre, faktisk bidrar du indirekte til mer fattigdom og elendighet i verden. Store avlinger som kunne mettet fattige familier blir heller dyrket økologisk med små avlinger, som igjen blir kjøpt av selvgode nordmenn med større kjøpekraft enn en fattig bonde fra den tredje verden, alt dette i den tro at man gjør noe godt.

  Siden dyrking av økologisk mat krever mer areal per produserte enhet betyr dette at man må rydde skog og myr for å opprettholde dette idiotiet. Ved å hogge ned skog fjerner man karbonbindingen (organiske planter), og man frigjør mer CO2 ut til atmosfæren. Uten at jeg går inn på om drivhuseffekten er reell eller ikke, så er dette uansett unødvendig.

  Så kommer man til det argumentet der du sier at husdyr ikke trenger korn (virkelig?). Korn blir brukt siden det er noe av det mest energitette som man kan dyrke med lave kostnader, i tillegg er det ikke nok gress eller kapasitet til at man skal la hele verdens dyr gå rundt og beite gress. Så kommer man ikke utenom det fakta at økologisk landbruk er avhengig av drøvtyggere og deres husdyrsgjødsel, begge to som skaper store mengder metangass.

  Sist men ikke minst såkalt "grønngjødsel" som økologiske bønder bruker til å dyrke som binder nitrogen fra luft, og det som ikke blir tatt opp av plantene omdannes til lystgass, altså mer CO2 for de som ikke skjønner.


  OPPSUMMERING TIL DE SOM IKKE VIL LESE LANGT:
  1. Økologisk landbruk fører til økt CO2 utslipp og mindre avlinger.
  2. Man bidrar indirekte til verdens fattigdom når man kjøper økologisk mat for å føle seg bedre.
  3. Økologisk mat er ikke mer næringsrikt, punktum.


  Økologisk mat er tilbakestående. Økologisk (oppdretts)fisk er faktisk noe av det verste som finnes, ekstremt skitten bransje, men det kan jeg ta en annen gang.

  The world wants to be deceived, so let it be deceived.
  Honnr gitt av : Sohhh1, 10. juni 2011, 01:10
  14  Bilder / Bilder av Medlemmene / Sv: Soppsui92. bilder s.1,14,15 26. mai 2011, 11:59
  Stusset mest på hva som skjuler seg bak bakenden..

  Fletta rumpehår?

  Ellers, god form på deg Soppsui Smiley
  Honnr gitt av : storkman, 06. juni 2011, 00:10
  15  Bilder / Bilder av Medlemmene / Sv: Bilder fra ei over 50 30. mai 2011, 11:55
  Volumtrening (større volum/lavere vekter) = større volum (muskler).
  Styrketrening (mindre volum/høyere vekter) = god styrke. Man blir enkelt og greit god på det man øver seg på, og om ikke det er logisk, da vet ikke jeg! Smiley

  Selv om det desverre virker logisk det du lirer av deg, så er nok ikke virkeligheten helt slik. Du skyter deg selv i foten ved å hakke på andres råd mens du selv kommer med råd i samme duren.

  Selv må jeg si at du er kjempetøff som poster (mange) bilder av deg snowy, og du er lett å se at du er langt over landets snitt for 50-åringer Smiley.
  Honnr gitt av : SilverFox, 30. mai 2011, 12:05
  Sider:
 • 1
 • 2
 • Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

  5 digge middager med cottage cheese

  Kosthold09.08.2021270

  Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
  Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
  Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

  5 fordeler med stående leggpress

  Trening28.06.202153

  Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!