Visning av honnrposter for Axis
Sider:
 • 1
 • ...
 • 5
 • 6
 • 76  Trening / Forum for nybegynnere / SV: morgen trening 07. mai 2006, 00:27
  Kjem vel heilt an på ka du skal trene. Men frå eit fysiologiskt synspunkt er det mest gunstig å trene styrke på morningen. Visst eg husker riktig så er bla testosteron nivået høgast om morningen og discus intervertebralis (mellomvirvelskiva i ryggraden) er ikkje så komprimert som på kvelden. Dvs at nucleus pulposus sitt vatn innhald er høgre på morningen. Det vil igjen føre til at forspenninga av discus intervertebralis er større på morningen enn på kvelden.
  Honnr gitt av : baads, 07. mai 2006, 10:06
  77  Treningsforum Crew / Recycle Bin / SV: Lille meg på vei til og bli stor 26. mars 2006, 00:03
  Du burde unngå de tunge øvelsene som markløft, knebøy og maksløft i benkpress osv. Det gir deg bare belastningsskader.
  Korfor skal han det? Så lenge han utfører det med god teknikk så er det neppe meir farleg enn anna idrett.
  Honnr gitt av : fredderen, 03. mai 2006, 14:15
  78  Trening / Skader og Smerter / SV: brennende smerte under foten. 30. april 2006, 22:34
  Dei to vanligaste diagnosane under foten er:
  -stressfraktur:førekjem som oftast hos idrettsfolk som hovudsaklig driver med løping og spesnt trening. Fleire studier viser at 25% av alle stressfrakturer er lokalisert til fotrotsbeina og då spesielt os naviculare. Disponerande årsak er overpronasjon og cavusfot, som begge medfører økt belastning på dette beinet. Direkte utløysande årsak til stressfrakturer i foten er nesten alltid for rask auke i treningsmengde eller trenings intensitet. I tillegg til hardt underlag og fottøy med dårlig støtdemping.Andre bein som er spesielt utsatte er: metatarsalbeina(marsj fraktur), sesambeina under 1. metatarsale og basen av 5 metatarsale.
  Symptomer: Smerte som kjem akutt under ei treningsøkt. Smertene forsvinner under kvile, men kjem raskt tilbake under belastning.
  Diagnose: Anamnese med akutte lokale smerter ved belastning gir mistanke om stressfraktur. Ved undersøkelse finnes ømhet og eventuelt litt hevelse over bruddet. Røntgen kan vise ein fissur i beinet, men er som oftast negativt ved brudd/stressfrakturer i desse beina.Skjelett scintigrafi og magnet resonans vil som regel gje diagnosen.
  Behandling: Avlastning i mellom 4-8 veker alt etter kor alvorlig skaden er. I metatarsalbeina er det kortare avlastning enn vedd f.eks os naviculare, dette pga. dårligare blodtilførsel. Alternativ trening som sykling, løping i vatn og styrketrening er viktig i denne perioden. Når aktivt belastande trening gjenopptas må dette skje gradvis og forsiktig.Fotfeilstillinger og andre utløysande faktorer må korrigeres så godt som mulig, ellers vil ein få residiv av skaden. I nokken tilfeller kan det utløysast pseudoartrose.

  - Plantarfascitt: er den vanligaste årsaken til hælsmerter hos idr.folk.Dette er ein kronisk smertetilstand og er igrunnen lite sannsynlig at du har.Ved langvarige plager dannes det ein hælspore, ein forkalkning ved festet på calcaneus som kan påvises ved røntgen.Cavusfot, overpronasjon og mykje løping på hardt underlag er dei vanligaste disponerande årsakane.
  Symptomer: smerte ved belastning, lokalisert under foten baktil. Stivhet om morningen. I nokken tilfeller det berre smerte ved oppstart av treninga og ei tid etter, samt ved dei første stegene kvar morning. I meir alvorlige tilfeller er det smerte ved kvart steg.
  Diagnose: Anamnes med gradvis utvikling av symptome er typisk. Ved palpasjon angir pasienten smerte ved fasciens feste på hælbeinet.Rtg kan vise hælspore.
  Beh.: Avlastning, alternativ trening, NSAID beh., hæloppbygging og eventuelt spesialsåle med utsparing for det smertefulle området. Tøying av plantarfascien og leggmusklatur. Kortison kan  omkring festet for for fascien kan gjøres, men bør ikkje gjentas om ein ikkje oppnår effekt første gangen. I nokre tilfeller er det operasjon med løsning av fascien.

  Er du bekymra for ka det kan vere er det beste å gå til ein fagkyndig person som kan utrede dine problem.

  Honnr gitt av : Blomsterpotte, 01. mai 2006, 11:56
  79  Trening / Skader og Smerter / SV: Overtråkk/vondt i ankelen 28. april 2006, 20:49
  Følg prinsippet PRICE ved akutte skader:
  P:protect
  R:rest
  I:Ice
  C:compression
  E:Elevation

  Etter at hevelsen er gått ned starter du med balanse og vekttrening av ankelen. Samtidig som du tøyer omkringliggande muskler.
  Lykke til.
  Honnr gitt av : Lunah, 28. april 2006, 20:52
  80  Kosthold / Oppskrifter / SV: Farer ved for mye salt? 13. april 2006, 12:47
  Jeg har det sånn at jeg må ha masse salt på alt jeg spiser, fordi det er dritgodt. Jeg drikker også en god del vann gjennom dagen, så det er ikke sånn at saltet dehydrerer meg helt.

  Men så er det sånn at fattern min sier at salt er farlig for kolesterolet osv. Er det det? og er det eventuelt andre farer ved høyt saltinntak jeg burde vite?
  Eit sunt levesett, uten røyking,med jevnlig mosjon og eit moderat saltinntak er vesentlig for å forebygge hypertensjon(høgt blodtrykk) og for å redusere hypertensjon som allereie er oppstått. Eit lavt saltinntak vil kunne redusere organismens vatninnhald, blodvolumet og dermed blodtrykket.Saltet som du får i deg vil altså binde opp vatnet i kroppen, slik at du ikkje blir dehydrert.
  Honnr gitt av : HotWheels, 13. april 2006, 12:59
  81  Trening / Kroppsbygging og Fitness / SV: vektbelte?! 08. april 2006, 17:02
  Du blir vel neppe bedre i ryggen av å bruke belte. Finn heller ut ka som er årsaken til at du har problemer i ryggen. Tren med riktig teknikk og tren masse stabiliserande musklatur både i rygg og mage.
  Honnr gitt av : stallion, 08. april 2006, 18:00
  82  Trening / Forum for nybegynnere / SV: Hvorfor får man gangsperre? 30. mars 2006, 20:28
  Hjelper på hva?
  Hindrer unødig antagonisthemming, bedrer teknikk og dermed styrken, reduserer skadefrekvensen (først og fremst hos fotballspillere), auker også stoff omsetning i musklaturen, minsker skader i muskler og feste pluss pluss.
  Honnr gitt av : Haalvor, 30. mars 2006, 23:24
  83  Trening / Forum for nybegynnere / SV: Brukes trapezius i benkpress? 26. mars 2006, 20:50
  Et par spørsmål her nå.. =)

  Trener en firesplitt, ma - ons - fre - søn, trener med andre ord to dager på rad - Søndag og Mandag.

  Trener tidlig på Søndagen (rundt 12-13 tiden), og relativt sent på mandagen (rundt 8 om kvelden)

  Trente 4 sett shrugs i dag, er utrolig støl og sliten i nakken nå, og lurer på om det har noen innvirkning på morgendagens benkpressøkt.. Har det?

  I følge exrx.net så brukes ikke trapezius i benken, men jeg ville høre med dere om det går greit å trene trapzen dagen før benken.

  Trente også 2 sett fremside skuldre, gjør det mye? Har gjort det de siste ukene, men har hatt en ENORM økning i benkpress! Grin

  Lurer også på en annen ting i samme slengen, ang. shoulder shrugs.

  Trapezius er én muskel, ikke sant? Men den går jo nedover ryggen også, og jeg synes ikke shrugs tar på ryggen (og det skal det vel ikke gjøre heller..), hvordan kan det ha seg? Er det mulig å isolere en del av en muskel, eller er trapezius egentlig flere muskler?
  Håper på en fin forklaring her! Smiley  M.Trapezius består av 3 ulike muskelbuker. M.Trapezius descendens utspinger bla anna fra protuberantia occipitalis externa, ligament nuchae, processus spinosus c7 osv.Descendens fester inn på spina scapula, acromion scapula og clavicula. M.Trapezius pars transversa utspringer fra processus spinosus th1 til th5 og den fester inn på spina scapula.
  M.Trapezius pars ascendens utspinger fra processus spinosus th6 og fester inn på processus spinosus th12.
  Ser ein på funksjonane til dei ulike delane av trapezius så gjer dei følgande:
  Descendens: høyer og utoverroterer scapula, lateral flekterer hodet(dvs at man kan legge øret mot skulderen), roterer hodet motsatt vei og ekstenderer hodet.
  Transversa: Gjer ein adduksjon,elevasjon og ein utoverrot av scapula.
  Ascendens: Gjer ein Depresjon,utoverrot og ein adduksjon av scapula.

  Ved å vise desse funksjonane til M.Trapezius ulike deler kan ein lett sjå kva muskler ein bruker når ein til dømes tek shrugs - Då kan ein sjå kva deler ein bruker til ein kvar tid.
  Så det er riktig observert av deg at shrugs ikkje vil ta så veldig langt ned på ryggen, siden den nederste delen av trapezius(ascendens) gjer ein depresjon av scapula.Mens ein ved shrugs så vil ein gjere ein elevasjon av scapula.

  Når det gjelder om det går an å trene benkpress dagen etter ei hard trapezius økt så er vel det vanskelig å seie på generell basis.
  Men den muskelen som ein bruker mest i benkpress, M. Pectoralis major er altså ein antagonist(muskel som gjer det motsatte av ein anna muskel - Agonist) til Trapezius transversa og descendens over scapula. Dette fordi M.Pectoralis major gjer ein abduksjon og ein depresjon av scapula. Så reint teoretisk kan ein oppleve at trapezius pars descendens og transversa vil kunne bli så hardt påvirka dagen før at dei ikkje klarer å slappe av dagen etterpå når du skal trene benkpress. Men er kun ein måte for deg å finne ut av dette på, og det er å prøve å trene trapezius ein annan dag eller kanskje ikkje like hardt dagen før ei benkøkt.

  Ein bruker ikkje M.Trapezius i benkpress direkte, men den kan vere med å påvirke.
  Honnr gitt av : Down and coming, 26. mars 2006, 21:52
  84  Trening / Forum for nybegynnere / SV: Brukes trapezius i benkpress? 26. mars 2006, 20:50
  Et par spørsmål her nå.. =)

  Trener en firesplitt, ma - ons - fre - søn, trener med andre ord to dager på rad - Søndag og Mandag.

  Trener tidlig på Søndagen (rundt 12-13 tiden), og relativt sent på mandagen (rundt 8 om kvelden)

  Trente 4 sett shrugs i dag, er utrolig støl og sliten i nakken nå, og lurer på om det har noen innvirkning på morgendagens benkpressøkt.. Har det?

  I følge exrx.net så brukes ikke trapezius i benken, men jeg ville høre med dere om det går greit å trene trapzen dagen før benken.

  Trente også 2 sett fremside skuldre, gjør det mye? Har gjort det de siste ukene, men har hatt en ENORM økning i benkpress! Grin

  Lurer også på en annen ting i samme slengen, ang. shoulder shrugs.

  Trapezius er én muskel, ikke sant? Men den går jo nedover ryggen også, og jeg synes ikke shrugs tar på ryggen (og det skal det vel ikke gjøre heller..), hvordan kan det ha seg? Er det mulig å isolere en del av en muskel, eller er trapezius egentlig flere muskler?
  Håper på en fin forklaring her! Smiley  M.Trapezius består av 3 ulike muskelbuker. M.Trapezius descendens utspinger bla anna fra protuberantia occipitalis externa, ligament nuchae, processus spinosus c7 osv.Descendens fester inn på spina scapula, acromion scapula og clavicula. M.Trapezius pars transversa utspringer fra processus spinosus th1 til th5 og den fester inn på spina scapula.
  M.Trapezius pars ascendens utspinger fra processus spinosus th6 og fester inn på processus spinosus th12.
  Ser ein på funksjonane til dei ulike delane av trapezius så gjer dei følgande:
  Descendens: høyer og utoverroterer scapula, lateral flekterer hodet(dvs at man kan legge øret mot skulderen), roterer hodet motsatt vei og ekstenderer hodet.
  Transversa: Gjer ein adduksjon,elevasjon og ein utoverrot av scapula.
  Ascendens: Gjer ein Depresjon,utoverrot og ein adduksjon av scapula.

  Ved å vise desse funksjonane til M.Trapezius ulike deler kan ein lett sjå kva muskler ein bruker når ein til dømes tek shrugs - Då kan ein sjå kva deler ein bruker til ein kvar tid.
  Så det er riktig observert av deg at shrugs ikkje vil ta så veldig langt ned på ryggen, siden den nederste delen av trapezius(ascendens) gjer ein depresjon av scapula.Mens ein ved shrugs så vil ein gjere ein elevasjon av scapula.

  Når det gjelder om det går an å trene benkpress dagen etter ei hard trapezius økt så er vel det vanskelig å seie på generell basis.
  Men den muskelen som ein bruker mest i benkpress, M. Pectoralis major er altså ein antagonist(muskel som gjer det motsatte av ein anna muskel - Agonist) til Trapezius transversa og descendens over scapula. Dette fordi M.Pectoralis major gjer ein abduksjon og ein depresjon av scapula. Så reint teoretisk kan ein oppleve at trapezius pars descendens og transversa vil kunne bli så hardt påvirka dagen før at dei ikkje klarer å slappe av dagen etterpå når du skal trene benkpress. Men er kun ein måte for deg å finne ut av dette på, og det er å prøve å trene trapezius ein annan dag eller kanskje ikkje like hardt dagen før ei benkøkt.

  Ein bruker ikkje M.Trapezius i benkpress direkte, men den kan vere med å påvirke.
  Honnr gitt av : anon30, 26. mars 2006, 21:18
  85  Trening / Kroppsbygging og Fitness / SV: Knebøy, knær & rygg 20. mars 2006, 21:45
  I beinvevet skjer det ein stadig oppbygging og nedbryting, såkalla remodellering av beinvev, som er bestemt av belastningen på beinvevet. Beinvev som blir belasta, styrkes ved osteogenese( nydannelse av beinvev), mens beinvev som ikkje blir belasta vil bli resorbert av osteoklaster. Visst nedbrytinga er sterkare enn oppbygginga vil resultatet bli eit svekka beinvev med tynnare beinbjelker og større holrom, såkalla osteoporose. Dette kan som sagt komme av liten fysisk aktivitet, mangel på kalsium og vitamin D, redusert østrogen hos kvinner etter menopaus, behandling med kortisol og andre steroide hormoner.
  Etter mykje ståande, knebøy og anna trening som komprimerer ryggsøyla i vertikal retning vil vatn bli pressa ut av frå nucleus pulposus (ein del av mellomvirvelskiva) gjennom porene. Dette innebærer at nucleus pulposus vatn innhald er lavare på kvelden enn om morningen. Det vil då seie at mellomvirvelskivane er tynnare på kvelden enn på morningen. Ein ung person kan altså då bli 2 cm kortare på kvelden enn om morningen.
  Om ei mellomvirvel skive utsettast for ei konstant vertikal belastning, er reduksjonen av mellomvirvelskivas tjukkleik eksponetiell (dvs at dehydrerings prosessen er proporsjonell mot nucleus pulposus volum). Når belastninga reduseres merkbart (til dømes om natta når ein sover), vil mellomvirvelskiva gå tilbake til sin opprinnelige tjukkleik (igjen eksponentiell). Om "restitusjonen" blir for kort eller belastninga er for stor kan mellomvirvelskiva ikkje gå tilbake til sin opprinnelige tjukkleik.

  Honnr gitt av : Mostue, 21. mars 2006, 16:00
  86  Trening / Kroppsbygging og Fitness / SV: innsiden av biceps? 15. mars 2006, 22:39
  Teoretisk riktig er det ikkje. Uansett om man supinerer armen eller ikkje( det er det som du kaller rotere) vil man aktivere begge hodene. Ved hammarcurl trener ein meir m. brachioradialis og ved hantelcurl så trener man m. brachialis og m. biceps brachii.
  For å prøve å besvare trådstarter. For å trene muskler på utsiden av biceps så er eg ikkje sikker på ka du meiner. Man kan jo trene opp m. deltoideus som har sitt distale feste på utsida av overarmen, trene m. biceps brachii, m. brachialis, m.coracobrachialis og sjølvsagt dei 3 ulike delane av m. triceps brachii.
  Honnr gitt av : HITman, 19. mars 2006, 22:34
  87  Trening / Kroppsbygging og Fitness / SV: innsiden av biceps? 15. mars 2006, 22:39
  Teoretisk riktig er det ikkje. Uansett om man supinerer armen eller ikkje( det er det som du kaller rotere) vil man aktivere begge hodene. Ved hammarcurl trener ein meir m. brachioradialis og ved hantelcurl så trener man m. brachialis og m. biceps brachii.
  For å prøve å besvare trådstarter. For å trene muskler på utsiden av biceps så er eg ikkje sikker på ka du meiner. Man kan jo trene opp m. deltoideus som har sitt distale feste på utsida av overarmen, trene m. biceps brachii, m. brachialis, m.coracobrachialis og sjølvsagt dei 3 ulike delane av m. triceps brachii.
  Honnr gitt av : TigertownWR#80, 16. mars 2006, 19:02
  88  Trening / Kroppsbygging og Fitness / SV: innsiden av biceps? 15. mars 2006, 22:39
  Teoretisk riktig er det ikkje. Uansett om man supinerer armen eller ikkje( det er det som du kaller rotere) vil man aktivere begge hodene. Ved hammarcurl trener ein meir m. brachioradialis og ved hantelcurl så trener man m. brachialis og m. biceps brachii.
  For å prøve å besvare trådstarter. For å trene muskler på utsiden av biceps så er eg ikkje sikker på ka du meiner. Man kan jo trene opp m. deltoideus som har sitt distale feste på utsida av overarmen, trene m. biceps brachii, m. brachialis, m.coracobrachialis og sjølvsagt dei 3 ulike delane av m. triceps brachii.
  Honnr gitt av : Wacko, 15. mars 2006, 22:42
  89  Trening / Kroppsbygging og Fitness / SV: Styrke til løping, bein/lår 16. februar 2006, 20:45
  Er jo mange øvelser som du kan trene. Mine favoritter når det gjelder bein/ setet er knebøy, frontknebøy, utfall, lårcurl og beinspark.
  Korleis ditt program skal sjå ut er vanskelig å vite når ein ikkje veit kor mange ganger du trener styrke og andre aktiviteter. Visst du skal bli dyktig i fotball er det ikkje hensiktsmessig å trene tung bein trening. Da bør du heller trene eksplosivt.
  Her finnes sikkert mange beinprogram på treningsforum.
  Honnr gitt av : rooney, 20. februar 2006, 20:42
  90  Trening / Forum for ungdom / SV: styrketrening for 12 åring 09. februar 2006, 21:54
  Trur ikkje det er nokke fare for at dagens unge skal kunne klare å overbelaste kroppen i nokken som helst grad.Og dette hemmer iallefall ikkje veksten.Men så snart ein får frakturer(greenstick) eller andre typer av skader som påvirker epifyselinjene i knoklene kan vi snakke om hemming av veksten,men sjølv da er sannsynligheten liten med dagens kirurgi.
  Så oppfordringa til dagens unge er å komme seg ut av sofaen,vekk fra dataen og begynne å trene. Enten vekter, fotball eller annan fysisk fostring.Men det er jo sjølvsagt viktig at ungane blir følgt opp av voksne og erfarne som har litt kunnskap om den aktuelle idretten den unge driver med.
  Honnr gitt av : belsebub, 09. februar 2006, 22:31
  Sider:
 • 1
 • ...
 • 5
 • 6
 • Bygg mer muskler og bli sterkere i vanlig benkpress med gulvpress.

  Et varmt bad forbrenner fett

  Trening03.03.2021397

  Se her hvor mye du kan forbrenne ved å ligge å kose deg i badekaret eller jacuzzien.
  Se video.

  Kakene som bygger muskler

  Kosthold26.01.20211427

  Kaker er ikke lengre ensbetydende med masse sukker.

  5 øvelser med strikk

  Trening25.01.2021434

  Disse øvelsene kan du gjøre når som helst, hvor som helst.