avstemning
Spørsmål: Evolusjon/skapelse - hva tror du på?
Jeg tror på evolusjonsteorien - 93 (71.5%)
Jeg tror både på evolusjonsteorien og på Gud - 15 (11.5%)
Jeg tror at Gud skapte verden, og at evolusjonsteorien er feil, men verden er likevel gammel - 5 (3.8%)
Jeg tror at Gud skapte verden for under 10.000 år siden, og at evolusjonsteorien er feil - 5 (3.8%)
Vet ikke/ingen formening - 12 (9.2%)
Stemmer totalt: 126

Skrevet av Emne: Evolusjon vs skapelse  (Lest 192408 ganger)

Utlogget Mr T76

 • Leieboer
 • *****
 • Innlegg: 554
 • Honnør: 166
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 554

Evolusjon vs skapelse
« : 24. august 2007, 12:19 »
EVOLUSJONSTEORIEN... den "magiske" prosessen som produserer nye typer dyr, nye organer, nye trær og vegetasjon, og får alt til å passe sammen i et gjensidig avhengighetsforhold. Vitenskap eller eventyr? Det bør enhver tenke alvorlig gjennom. Her er noen gode grunner til IKKE å tro på dette:

1. Abiogenesis: Er per definisjon ikke en del av evolusjonsteorien, men tar det likevel med. Livets opprinnelse i havet på vår nye klode. Ingen har sett det skje, ingen har kunnet gjenskape liv i laboratorium, ingen har sett spor av det første liv. Ingen har sett polymer oppstå av seg selv, og reprodusert seg. De spekulerer, gjetter og lager teorier. Er dette da vitenskap? Er ikke dette også en tro? De spekulerer på hvordan dette oldtidslivet ”kunne ha oppstått”. Det finnes ikke fnugg av bevis, bare gjetning. Det er umulig at bokstaver som flyter i væske kan flyte sammen og lage et 14 binds leksikon. Selv å produsere ei eneste setning som gir mening gir svært høye odds. Abiogenesis skjedde aldri. Ingen tester, ingen observasjoner, ingen indikasjoner har bevist noe som helst annet. Ubesvarte spørsmål: Hvis liv mot alle odds skulle oppstå. Hvordan overlevde det? Hva skulle det spise? Hvem skulle det gifte seg med? Spekulasjoner, teorier, men ingen vitenskap.

2. Geologien taler imot evolusjon: De ulike geologiske lagene representerer ifølge evolusjonsteorien ulike tidsepoker. Hovedregelen er at jo dypere ned i jorda du graver, jo eldre fossiler finner du. De fleste har hørt om krittiden, jura, kambrium osv. Dette er basert på ulike geologiske lag i jorda, og i læreboka er de sortert i en bestemt rekkefølge. En ting er at du finner denne sorteringen svært få steder i verden. Ofte mangler lag, eller de ligger i annen rekkefølge. Men de ulike lagene representerer millioner av år. Hvordan kan da fossiler, f.eks. trær, gå igjennom flere ulike lag? Alle vet at trær ikke kan stå i 100 millioner av år mens jord og støv langsomt begraver det. Disse trærne finnes overalt på kloden. Andre fossiler blir funnet i ”feil” geologisk lag. De levde i feil tidsperiode ifølge evolusjonsteorien. En storflom forklarer dette helt fint. Det forklarer også spor etter sjødyr på fjell. Det finnes trillioner av fossiler. Det finnes fossiler av maneter, av fisk som sluker en annen fisk, av dinosaurer med skinnet intakt. Dette kan bare forklares med hurtig begravelse – ikke millioner av år.

3. Fossiler taler imot evolusjonen: Som nevnt så finnes det fossiler som går igjennom flere geologiske lag, fossiler som er blitt hurtig begravd osv. Ifølge evolusjonsteorien burde det ha vært masse, masse hybrider eller ”links” mellom de ulike dyreslagene, men det er det ikke. Hele kjeder mangler! I tidsalderen kambrium, som ifølge teorien var for 500 millioner år siden oppstår det plutselig en del arter – fullt utviklet, fullt funksjonelle. Selv trilobitten var temmelig kompleks. Hvor kom disse artene fra? Hvor er ”forløperne”? Det burde vært masse, masse mellomledd, men hvor er de? Har noen sett en 99 % av en T-rex? 90 %, 70 %.? Hvor er de? Man kan uansett ikke bevise at fossil A er stamfar til fossil B. Hvordan kan man vite det? Hvordan kan man bevise at et fossil fikk noen som helst barn? Alt du kan si er at det døde og det ligger i jorda/steinlaget.

4. En flom kan også sortere materie: Du vil sikkert spørre hvorfor fossiler og geologi er sortert i ulike lag, og hvorfor sjødyr er nederst og pattedyr lenger oppe. Det er flere mekanismer som sorterer. Prøv å legge ulike type jord og sand i et lukket glass med vann, rist, og se at de ulike lagene legger seg sortert. At havdyr ble begravd først er logisk, siden de var nærmest… Pattedyr kan unngå flomvannet lenger pg.a. mobilitet, og blir dermed drept senere. Andre mekanismer spiller også inn i sorteringen, som f.eks. liquefaction (har ikke noe norsk ord) som er forklart i Walt Browns bok ”In the Beginning”.

5. Karbon 14-målinger motbeviser en gammel jord: Karbon 14-målinger skal kunne måle alder i organisk materiale opp til 70-90.000 år (instrumentene forbedres stadig). Man kan dermed ikke beregne alder på noe som er eldre enn dette, f.eks. dinosaurer. Da er det pussig at de har funnet karbon-14-nivåer i dinosaurbein. De har også funnet karbon-14 i diamanter og kull, som jo skal være mange millioner år gamle. Dette motbeviser at jorden er millioner av år gammel.

6. Funn av ”ferskt” T-rex-vev gjør ”millioner av år” tvilsomme: Man har funnet elastisk vev i T-rex-ben. Hvordan har dette vevet overlevd i 65 millioner år? Dette rimer ikke. Et krepsdyr ble funnet i et steinlag som tilsa at det var ”511 millioner år gammelt” i Shropshire, England. Dette dyret var utsedvanlig godt bevart med fremdeles myke deler. Myke deler i 511 millioner år? En flom for 4.400 år siden er litt mer realistisk.

7. RATE-gruppens funn gjør ”millioner av år” tvilsomme: Forskningsgruppen RATE har funnet at stoffer i mineraler som tilsier at disse er mye, mye yngre enn ”millioner av år”. Helium slippes ut av mineralet Zirkon i en bestemt rate, og ifølge denne raten skulle det ha vært umålbare verdier av helium igjen hvis de var mer enn 1,5 milliarder år gamle. Saken var at det var mye helium igjen, så mye at vi snakker om tusener av år, og ikke millioner. RATE-gruppen har også gjort flere andre funn som indikerer at jorda er betydelig yngre enn tidligere antatt.

8. Språk taler imot evolusjonsteorien: Barn som er vokst opp i villmarken indikerer at man må lære språk av andre mennesker. De lærte det ikke på egen hånd. For å snakke et språk trenger man både vokabular og grammatikk. Man har lært noen sjimpanser og gorillaer til å gjenkjenne noen få hundre ord og gjøre begrenset med håndtegn. Derimot lærer ikke aper sånt i villmarken. Hvordan evolverte språket seg? Faktisk viser gamle språk seg å være vel så komplekse som våres. Å snakke er unikt for mennesker. (Men f.eks. papegøyer kan etterligne noe av det vi sier). Vokalorganet vårt er unikt i forhold til f.eks. aper. De har flate, horisontale tunger som ikke klarer å lage konsonantlyder. Det er derfor ingen vitenskapelige holdepunkter i å hevde at språket har utviklet seg fra dyrelyder.

9. Gjensidige avhengighetsforhold i naturen motbeviser evolusjonsteorien: I dag ser vi at mange bier rundt om på kloden dør av forurensing. Og med på ”lasset” følger planter som var avhengig av biene, som nå også dør. Tenk på alle frukttrær, blomster osv. som er avhengig av bestøving. Dette er et gjensidig avhengighetsforhold. Naturen har massevis av sånne gjensidige avhengighetsforhold. Hvis ett ledd dør, dør hele kjeden. Vi kan bare kikke på vår egen kropp. Magesekken er unyttig uten tarmene, enzymene, magesaften, bakteriene, spiserøret, evnen til å nyttiggjøre seg av maten osv. Hva kom først av disse delene? Hvor nyttig er et hjerte uten blodårer og motsatt? Mengden gjensidige avhengighetsforhold beviser at naturen må ha vært skapt i løpet av et kort tidsrom.

10. Ikke-reduserbar kompleksitet peker mot skapelse, ikke evolusjon: Michael Behe trakk fram eksempler fra naturen som viser at dersom man fjerner en del, så virker ikke organismen i det hele tatt. Et eksempel er musefella. Ta bort en del, og musefella virker ikke. (Vel. noen har prøvd å motbevise dette eksempelet, men du skjønner poenget). Kan du kjøre med en bil der du har tatt bort 10 % av motoren? Poenget er at en halvt utviklet organisme er en ubrukelig organisme og vil dø. Et halvt utviklet hjerte er ubrukelig. Et fullt utviklet hjerte uten blod og årer er ubrukelig osv. Systemer må oppstå med alle komponenter for å virke. Dette usannsynliggjør evolusjonsteorien fullstendig. Et eksempel Behe brukte var flimmerhåret, og det er flere eksempler. Du har kanskje hørt noen si at Behes teorier er motbevist, men er de det? Har ikke bare evolusjonistene kommet med teorier på hvordan det kan ha skjedd? Dette er ikke vitenskap, men ønsketenkning. Behes teorier står fremdeles trygt.

11. Nedbrytning er hovedregelen, ikke evolusjon: All menneskelig erfaring viser at systemer og materie degenereres over tid. Biler ruster, folk eldes, bygninger forfaller, stjerner brenner opp, fjell slites, de fleste mutasjoner er skadelige. Selv våre gener brytes ned. Hvorfor skulle evolusjonsteorien gå på tvers av dette?

12. DNA viser design: Teorien om at mye av DNA-et er ”junk”, unyttig, slår nå sprekker. Dette viser bl.a. ENCODE-prosjektet. Funksjonen til denne del av DNA-et er ennå ikke fullt ut kjent, men at det har en viss funksjon som bærer av informasjon.

13. Tidligere evolusjonistiske ”bevis” er blitt tilbakevist, som f.eks. rudimentære (overflødige) organer. Blindtarmen er ikke en unyttig tarm, men har bakterielle funksjoner ved at den supplerer magen med nyttige bakterier. Det såkalte ”halebeinet” er heller ikke unyttig. Det er her ryggraden ender, og i denne enden er ni forskjellige muskler festet. Det verserer ulike forklaringer på hva disse er nyttige til, som f.eks. holde på avføring, hjelp til å stå oppreist, støtte bekkenet... Leste om ei dame som var født uten halebein, og hun kunne ikke holde på avføringen. Selv om vi ikke vet de nøyaktige funksjonene, betyr det ikke dermed at det er overflødig. Det betyr at vi er usikre på funksjonen. Men om dette så hadde vært en hale en gang i tiden er ikke dette evolusjon, men devolusjon, tap av informasjon. Det sier ingenting om hvordan vi fikk den.

14. Menneskeskapte gjenstander funnet på ”umulige” steder, i steinlag som er hundrevis av millioner år. Et eksempel på dette er Kingoodie-hammeren som ble funnet i et steinlag som skulle tilsi at den var over 360 millioner år gammel. Da fantes det ikke mennesker ifølge evolusjonsteorien. Så hvis ikke aliens lagde den hammeren, så er det nok et tegn på at evolusjonsteorien ikke holder vann. En metallvase ble funnet i en 600 millioner år gammel stein, ifølge Scientific American 5. juni 1852, i Dorchester, Massachusetts, etter en sprengning.

15. Menneskeskjeletter har blitt funnet på ”umulige” steder, som indikerer at hele evolusjonsteorien er feil. I desember 1862 rapporterte ”The Geologist” at det var funnet et skjelett i Macoupin, Illinois langt nede i bakken, i et kullreservoar som var, ifølge teorien, mellom 286 og 320 millioner år gammelt. Andre steder finnes det forsteinede menneskelige fotavtrykk som er langt forut for sin tid.

16. Det finnes mange kometer med kort levetid (mindre enn 10.000 år) i verdensrommet. Dette rimer ikke overens med ”millioner av år”, da disse skulle ha vært utdødd, med mindre det finnes en ”kilde” som supplerer solsystemet vårt med sånne kometer. En sånn kilde er aldri blitt bevist.

17. Over hele verden finnes det beretninger om en storflom. Mange beretninger har forbløffende likheter som går på at noen personer reddet seg selv og mange dyr ved å gå om bord i et eller annet sjøfartøy. Indikasjonene på en storflom er mange, og uavhengig om verden var milliarder av år, ville en storflom dypt gripe inn i geologien på jordens overflate.

18. Og ikke minst: FORNUFTEN taler imot dette. På Darwins tid hadde de begrenset kunnskap om celler og mikroorganismer, men i dag vet vi at disse har en fantastisk kompleksitet. Romskip og datamaskin blir steinalder i forhold til naturens maskiner. Vitenskapen har bundet seg i å finne naturalistiske forklaringer til vår opprinnelse. Dette blir det samme som å finne forklaringen på datamaskinens opprinnelse i selve datamaskinen. Det er bare to muligheter: Enten lagde noen datamaskinen, eller så lagde datamaskinen seg selv. Alle vet at det er tullete å tenke seg at en datamaskin har lagd seg selv, (selv om vi ikke allerede visste svaret). Hvorfor skulle en mye mer komplekst og fantastisk natur være et resultat av "ulykker"? Hva som er mest logisk får du bedømme selv, om du og bananen og bladlusa har felles stamfar eller felles designer.

Tenk sjæl.

Redigert: 26.05.2008

*Redigerer inn dette innlegget fra senere i tråden. Her er et kort sammendrag av kreasjonisme:

Young Earth Creationism:
- Som regel er det folk som tolker Bibelen mer bokstavelig som tror på dette.
- Gud skapte verden på 6 dager for ca 6000 år siden. Dette forklarer naturens kompleksitet, genialitet, gjensidige avhengighetsforhold osv.
- Gud skapte dyreslag. Etter dette har det skjedd en artsdifferensiering (noen kaller det mikroevolusjon), men dette er innenfor de genetiske rammene til de ulike dyreslagene. Et dyreslag kan ikke bli til et nytt dyreslag, da dette krever innføring av ny informasjon i genene.
- Forholdene på jorda på den tiden var optimale. Det vi ser rundt oss i dag er altså mindre komplett enn tidligere. (Termodynamikkens andre lov).
- Pg.a. ulydighet til Gud, medførte dette at synd og død kom inn i verden.
- For ca 4400 år siden var det en verdensomfattende flod som ødela den gamle verden, både dyr og vegetasjon.
- Flodvannet kom fra underjordiske kilder som fantes på den tiden, samt regn. Organisk materiale ble hurtig begravet og dannet olje, kull osv, samt fossiler. Dette er årsaken til den store mengden av fossiler, da fossilering vanligvis forekommer svært sjeldent.
- Floden og underjordisk aktivitet medførte også nye landskapsformer.
- Dinosaurer levde sammen med mennesker før floden. Etter floden klarte de ikke av en eller annen grunn å formere seg til et stort antall, og ble sjeldnere og sjeldnere. Mange ble nok jaktet på og drept. Gamle avbildninger, figurer og dragefortellinger er noen av bevisene som blir brukt på at mennesket har sett dinosaurer.

Noen forskjeller mellom evolusjon og (ung jord) kreasjonisme:
Evolusjon                                                                 Kreasjonisme
Naturalistisk forklaring                                             Både naturalistiske og teistiske forklaringer
Gammel jord                                                          Ung jord
Felles stamfar/celle                                                 Felles designer
Utvikling mot større kompleksitet                              "Utvikling" heller mot mer uorden
Geologiske lag normalt resultat av lang tid                Geologiske lag er dannet hurtig pg.a. flommen
Ulike fossile lag over lang tid                                    Ulike fossile lag over kort tid pg.a. flommen
Kull-, oljereservoarer dannet over lang tid                 Kull-, oljereservoarer dannet over kort tid
Nye dyre/planteslag (makroevolusjon) forekommer   Nye dyre/planteslag (makroevolusjon) forekommer ikke


Det meste mellom evolusjon og skapelse er motsatt. En eller annen tar alvorlig feil.


Her er de nyeste "Young Earth" påstandene:

http://www.answersingenesis.org/docs/4005.asp

Utlogget aiwass

 • Elite medlem
 • *******
 • Innlegg: 4 322
 • Honnør: 1098
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 322

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #1 : 24. august 2007, 12:25 »
Whee ... creationism! :Smiley

Utlogget Pål Ulv

 • Forumavhengig
 • ******
 • Innlegg: 722
 • Honnør: 32
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 722

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #2 : 24. august 2007, 12:28 »
Veldig interesante teorier, det må jeg si Cheesy

Utlogget Leifbjørn

 • Skravlekopp
 • ******
 • Innlegg: 1 594
 • Honnør: 171
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 594

 • Jau
Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #3 : 24. august 2007, 12:42 »
Kan ikkje akkurat sei eg er overbevist. Tvilsomme teoriar.

Utlogget Beefcake

 • Treningsveileder
 • ******
 • Innlegg: 1 969
 • Honnør: 1175
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 969

 • Spiser til failure
Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #4 : 24. august 2007, 12:49 »
Ditt kreationistiska resonemang har så många brister att jag inte var jag skall börja.

Evolution är inte snack om "tilfeldigheter".

Appropa varför allt i världen verkar vara "skapt" för oss människor...:

"To illustrate the vain conceit that the universe must be somehow pre-ordained for us, because we are so well-suited to live in it, he [Adams] mimed a wonderfully funny imitation of a puddle of water, fitting itself snugly into a depression in the ground, the depression uncannily being exactly the same shape as the puddle."-- Richard Dawkins, in "Lament for Douglas" (14 May 2001)


Utlogget Il Gladiatore

 • Forumavhengig
 • ******
 • Innlegg: 760
 • Honnør: 199
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 760

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #5 : 24. august 2007, 12:51 »
Skal vi se. Jeg har et lite regnestykke på hvor stor sannsynlighet det er for at liv skal kunne oppstå av seg selv.

Alt liv - alle celler - er bygget opp av proteiner. Proteiner er igjen bygget opp av forskjellige aminosyrer. Oppskriften er noe forenklet slik: Minst 400 aminosyrer må kobles i en helt spesiell rekkefølte - ingen tilfeldigheter - for å danne ett protein. Til slutt må det minst 124 helt spesielle proteiner til for å danne den minste tenkelige form for organisme. Så kommer problemet. Aminosyrer danner ikke proteiner helt uten videre. Det finnes nemligto former av hver aminosyre som er speilvendte - akkurat som en høyrehånd og en venstrehånd. Disse molekylene er enten "levende" eller "døde" byggesteiner. For at en organismeskal være levedyktig, må den bare bestå av levende byggesteiner (venstrehånds). Døde former ødelegger proteinet og gjør det ubrukelig!

Så la oss regne litt: Dette blir som å kaste kron eller mynt 400 ganger, og bare få kron hele tiden. Dette igjen skal gjøres 124 ganger. Matematisk sett er sannsynligheten for at du klarer det, ynkelige én av 1014136 forsøk. Til sammenlikning er antallet tusendelssekunder i løpet av 4,5 milliarder år bare 1419
Be the fire in my heart, be the wind in these sails and be the reason that I live

Utlogget Beefcake

 • Treningsveileder
 • ******
 • Innlegg: 1 969
 • Honnør: 1175
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 969

 • Spiser til failure
Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #6 : 24. august 2007, 12:56 »
Skal vi se. Jeg har et lite regnestykke på hvor stor sannsynlighet det er for at liv skal kunne oppstå av seg selv.

Alt liv - alle celler - er bygget opp av proteiner. Proteiner er igjen bygget opp av forskjellige aminosyrer. Oppskriften er noe forenklet slik: Minst 400 aminosyrer må kobles i en helt spesiell rekkefølte - ingen tilfeldighetr - for å danne ett protein. Til slutt mp det minst 124 helt spesielle proteiner til for å danne den minste tenkelige form for organisme. Så kommer problemet. Aminosyrer danner ikke proteiner helt uten videre. Det finnes nemligto former av hver aminosyre som er speilvendte - akkurat som en høyrehånd og en venstrehånd. Disse molekylene er enten "levende" eller "døde" byggesteiner. For at en organismeskal være levedyktig, må den bare bestå av levende byggesteiner (venstrehånds). Døde former ødelegger proteinet og gjør det ubrukelig!

Så la oss regne litt: Dette blir som å kaste kron eller mynt 400 ganger, og bare få kron hele tiden. Dette igjen skal gjøres 124 ganger. Matematisk sett er sannsynligheten for at du klarer det, ynkelige én av 1014136 forsøk. Til sammenlikning er antallet tusendelssekunder i løpet av 4,5 milliarder år bare 1419

Och från det drar du slutsatsen att det måste vara en "superintelligens" (läs: gud) som skapat världen? Vem skapade den guden i första omgång? Eller är det något vi inte skall fundera på?

Resonemanget du kommer med är som att säga "jag förstår inte (har inte kapacitet att förstå) hur evolutionen har kunnat leda fram till den här avancerade konstruktionen (exempelvis människan), ergo: gud skapade världen..."  :Smiley


Utlogget Mr T76

 • Leieboer
 • *****
 • Innlegg: 554
 • Honnør: 166
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 554

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #7 : 24. august 2007, 12:59 »
Ditt kreationistiska resonemang har så många brister att jag inte var jag skall börja.

Evolution är inte snack om "tilfeldigheter".

Appropa varför allt i världen verkar vara "skapt" för oss människor...:

"To illustrate the vain conceit that the universe must be somehow pre-ordained for us, because we are so well-suited to live in it, he [Adams] mimed a wonderfully funny imitation of a puddle of water, fitting itself snugly into a depression in the ground, the depression uncannily being exactly the same shape as the puddle."-- Richard Dawkins, in "Lament for Douglas" (14 May 2001)


"Evolusjon" er både tilfeldig og naturlig. Det skjer en naturlig utvelgelse, f.eks. ved at de svakeste dør/blir spist, og de sterkeste overlever. Samtidig har du teorien om mutasjoner. En mutasjon oppstår tilfeldig så vidt jeg vet? Jeg tenker på at noe simpelt kan utvikle seg til noe komplekst, at big bang kan bli til et fint maskineri osv.

Kom gjerne med eksempler på hva som er så riv ruskende galt. Men uansett så er det snakk om hvilke teorier man tror mest på.

Utlogget Il Gladiatore

 • Forumavhengig
 • ******
 • Innlegg: 760
 • Honnør: 199
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 760

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #8 : 24. august 2007, 13:00 »
Och från det drar du slutsatsen att det måste vara en "superintelligens" (läs: gud) som skapat världen? Vem skapade den guden i första omgång? Eller är det något vi inte skall fundera på?

Resonemanget du kommer med är som att säga "jag förstår inte (har inte kapacitet att förstå) hur evolutionen har kunnat leda fram till den här avancerade konstruktionen (exempelvis människan), ergo: gud skapade världen..."  :Smiley

Gud er fra evighet til evighet. Det er ingen som har skapt Gud. Dette er kanskje vanskelig å svelge for en ateist, som setter sin lit til det materalistiske som evolusjonismen bringer frem. Smiley
Be the fire in my heart, be the wind in these sails and be the reason that I live

Utlogget HeatoN85

 • Superavhengig
 • ******
 • Innlegg: 1 027
 • Honnør: 218
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 1 027

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #9 : 24. august 2007, 13:10 »
 
Gud er fra evighet til evighet. Det er ingen som har skapt Gud.

Så Olaf Dahl har ingen mor eller far? Og har uendelig liv??  Shocked Shocked
Overvektige med duft fra baken, HEI det er oss, fettbomber i draktelaken.

Utlogget Beefcake

 • Treningsveileder
 • ******
 • Innlegg: 1 969
 • Honnør: 1175
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 969

 • Spiser til failure
Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #10 : 24. august 2007, 13:13 »
"Evolusjon" er både tilfeldig og naturlig. Det skjer en naturlig utvelgelse, f.eks. ved at de svakeste dør/blir spist, og de sterkeste overlever. Samtidig har du teorien om mutasjoner. En mutasjon oppstår tilfeldig så vidt jeg vet? Jeg tenker på at noe simpelt kan utvikle seg til noe komplekst, at big bang kan bli til et fint maskineri osv.

Ta och läs på lite om evolution. Evolutionen grundar sig inte i att saker uppstår "tillfälligt". Den grundar sig i att levande organismer utvecklas från en form till en annan från generation till generation, genom att tillpassa sig till sin levnadsmiljö. Mutationer som uppstår av tillfällighet och som inte har någon fördel för denna organisms fortplantning sållas som regel ut ur genpoolen.

Kom gjerne med eksempler på hva som er så riv ruskende galt. Men uansett så er det snakk om hvilke teorier man tror mest på.

Jag tror mest på teorin om att min kaffekopp är allsmäktig gud och styr hela världen... Vilken absurd tanke som helst som saknar vetenskapliga belägg (som t.ex. religion) är lika mycket värda.

Gud er fra evighet til evighet. Det er ingen som har skapt Gud. Dette er kanskje vanskelig å svelge for en ateist, som setter sin lit til det materalistiske som evolusjonismen bringer frem. Smiley

Jada... "Guds vägar äro outgrundliga...". Så slapp vi tänka mer på det  (eller "min kaffekopps vägar äro outgrundliga"..?) Grin

"There is another form of temptation, even more fraught with danger. This is the disease of curiosity" - Augustinus av Hippo (354-430, det latinska västerlandets mest betydande kyrkofader)


Vore det inte bättre om folk ville sluta ifrågasätta saker, och bara lät kyrkan bestämma istället? Vem behöver väl forskning och framsteg?  :SmileyUtlogget HeatoN85

 • Superavhengig
 • ******
 • Innlegg: 1 027
 • Honnør: 218
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 1 027

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #11 : 24. august 2007, 13:17 »
Bra poeng.
Overvektige med duft fra baken, HEI det er oss, fettbomber i draktelaken.

Utlogget aiwass

 • Elite medlem
 • *******
 • Innlegg: 4 322
 • Honnør: 1098
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 322

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #12 : 24. august 2007, 13:21 »
Påstand 1: "Verden er for perfekt til å være skapt ved tilfeldighet."

Sølepytten tenkte også at gropen den lå i måtte ha vært skapt for den - den passet jo så perfekt. :Smiley Forøvrig er ikke Jorden den eneste planeten i universet, og sannsynligheten er ganske stor for at du vil finne langt flere planeter hvis forutsetninger for dannelse av liv er langt mindre gunstige. Det bor riktig nok ingen der som kan klage; det er nå engang slik at levende vesner som kan la seg forbløffe av sin planets viselige innretning, kun finnes på viselig innrettede planeter. Wink

Det finnes dog et noe mer legitimt argument, som du selvsagt presterer å utelate: En rekke av de fysiske konstanter i vårt univers synes også å være 'skreddersydde', og hadde disse vært noe annerledes, ville ingen kjemiske reaksjoner, og dermed hele kosmos' dannelse, vært mulig. Likevel er heller ikke dette noe teistisk trumfkort; for det første er det som i ovennevnte poeng slik at hvis det ikke hadde vært slik det er, hadde vi ikke kunnet stille disse spørsmålene, da vi simpelthen ikke hadde eksistert. For det andre heller moderne fysikk mer og mer i retning av en verden bestående av flere dimensjoner/universer, hvori hvert univers kanskje kan ha ulike fysiske konstanter, og hvorav disse igjen bare noen resulterer i et strukturert kosmos og dannelse av liv.

Alle disse argumentene til side, faller 'intelligent design'-tenkning likevel på sin egen urimelighet. Å si at en gud/guder må finnes, simpelthen fordi vitenskapen per dags dato ikke har svarene på alle universets gåter, er et argumentum ad ignorantiam, og et temmelig fattig utgangspunkt.

Påstand 2: "Verden er noen tusen år gammel."

Kildekritikk er en fin ting. :Smiley

Utlogget aiwass

 • Elite medlem
 • *******
 • Innlegg: 4 322
 • Honnør: 1098
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 322

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #13 : 24. august 2007, 13:23 »
Hehe ... Beefcake kom først med sølepytthistorien. Trykke 'refresh' litt oftere, Shem! Tongue

Utlogget VargThor

 • .: Aktivutøver :.
 • ******
 • Innlegg: 3 942
 • Honnør: 764
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 3 942

Sv: EvolusjonsTEORIEN - feil og mangler
« #14 : 24. august 2007, 13:25 »
Sitat
- Ta hvilket som helst frø. Ingen vitenskapsmann kan bygge et frø fra bunnen av som klarer å vokse og bli til en ny plante. Frøet er et meget kompleks verk og kan ikke ha blitt til av tilfeldigheter.

 Grin rofl

Her er det! Beviset på den allmektige!
The Iron Wolf - Sponset av Ironcore Nutrition


Loggbok: The little girlyman

Gå til:  

Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

5 digge middager med cottage cheese

Kosthold09.08.2021270

Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

5 fordeler med stående leggpress

Trening28.06.202153

Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!