Vitamin D reduserer risikoen for hoftebrudd

Kosthold10.09.2012Juma Iraki0

Årlig er det 10 000 tilfeller av hofteleddsbrudd i Norge. Ny metanalyse viser at tilskudd av vitamin D kan redusere dette med hele 30 %.

Lårhalsbrudd

Lårbeinet (femur) består av leddhodet, lårhalsen, skaftet og kondylene i kneleddet (1). Lårhalsbrudd eller femurfraktur som det kalles på fagspråket innebærer et brudd på benets lårhals. Det skilles vanligvis mellom brudd med og uten feilstilling.

Det er først og fremst eldre som blir rammet av lårhalsbrudd med en gjennomsnittalder på 83 år. 75 % av de som blir rammet er kvinner. Risikoen øker i takt med alderen og fordobles for hvert 5 år etter fylte 50 år. I Norge forekommer det ca 10 000 tilfeller av hoftebrudd hvert år. Av disse er 55 % lårshalsbrudd.

Vitamin D

Vitamin D er et fettløselig vitamin som finnes i formene vitamin D2 (ergokalsiferol) og vitamin D3 (kolekalsiferol) (2). Begge formene er ganske like i struktur, men skiller seg ved en liten forskjell i molekylets sidekjede. De beste kildene til vitamin D er sollys, fet fisk og fiskelever. Det er også en del melkeprodukter som i Norge nå blir beriket med vitamin D. Selvom vitamin D blir kategorisert med de fettløselige vitaminene, så er det å betrakte som et prohormon, fordi det omdannes til et hormon i kroppen som kalles 1,25-dyhydroksyvitamin D (3). Vitamin D spiller en viktig rolle for konsentrasjon av kalsium og fosfat i plasma (2). Denne funksjonen foregår primært i tarmen hvor vitamin D stimulerer til oppsugning av kalsium. Det anbefalte inntaket i Norge er 7,5 mikrogram for barn og voksne (4). Eldre anbefales derimot å ta litt høyere doser hvis de utsettes for lite sollys.

Høye doser vitamin D kan være gunstig

De siste årene har det blitt fokusert mer på viktigheten av vitamin D inntak sammen med kalsium pågrunn av den gunstige effekten det har vist seg å ha på skjelettet. Bischoff-Ferrari HA et al gjennomførte en metaanalyse for analysere dette (5). En metaanalyse er en gjennomgang av tidligere studier innenfor et gitt felt eller tema. Metanaanalysen analyserte 11 studier som så på forholdet mellom inntak av vitamin D og reduksjon av hoftebrudd hos personer som var 65 år eller eldre. Alle studiene som ble gjennomgått var doble blinde randomiserte kontrollstudier hvilket blir sett på som gullstandarden innen forskning. Totalt ble det inkludert 31,022 personer med en gjennomsnittsalder på 76 år og hvorav 91 % var kvinner. Det ble registrert totalt 1111 hoftebrudd i studiene og 3770 ikke vertebrale frakturer.

Metaanalysen fant ut at det var en 30 % redusert risiko for hoftebrudd hos deltakerne som tok vitamin D tilskudd i høyere doser kontra de som fikk placebo. Disse dosene varierte fra 20-50 mikrogram med et gjennomsnittinntak på 20 mikrogram.

Det ble derfor konkludert med at tilskudd av 20 mikrogram vitamin D eller mer viste seg å redusere risikoen for hoftebrudd og ikke vertebrale frakturer hos personer som var 65 år eller eldre.

Kilder
1. Informasjon om lårshalsbrudd: http://legehandboka.no/ortopedi/pasientinformasjon/beinbrudd/larhalsbrudd-5020.html
2. Pederen JI, Hjartåker A, Anderssen SA. Grunnleggende ernæringslære. Gyldendahl norsk forlag 2009.
3. Mahan KL, Stump SE. Krause`s food & nutrition therapy. Saunders Elsevier 2008.
4. Nordic Nutrition Recommendations 2004. Integrating nutrition and physical activity. 4. utgave. Nordisk Ministerråd.
5. Bischoff-Ferrari Ha, Willett WC, Orav EJ et al. "A pooled analysis of vitatamin D dose requierements for fracture prevention" NEJM 2012;367:1:40-49.

 


Juma Iraki 

Juma har utdanning innen personlig trening og en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. Han er engsjert og faglig dyktig. Hans mål er å formidle avansert treningslære på en forståelig måte.

Anbefaler at grensen økes til 20 mikrogram.
Finn ut hvorfor du bør være nøye med å få nok sollys og spise fet fisk.

Få økt testosteron med vitamin D

Kosthold03.02.2014139

Visste du det?
Sammeligning av ulike doser vitamin D.

Få økt testosteron med vitamin D

Kosthold03.02.2014139

Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

5 digge middager med cottage cheese

Kosthold09.08.2021270

Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

5 fordeler med stående leggpress

Trening28.06.202153

Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!