Periodisering

Trening25.01.2008Trener0

Hva er periodisering? Hva er hensikten med periodisering? Periodisering handler om og dele opp treningen din i ulike perioder, med ulike mål. Periodisering av treningen er en nødvendighet dersom en skal kunne oppnå et optimalt resultat.

Det å bli sterk/stor/definert er avhengig av at en rekke faktorer stimuleres. Viktig her er det at det bør være et avpasset forhold mellom total belastning og hvile. Variasjon og fordeling av treningen vil kunne gi et bedre treningsutbytte og øke treningsmotivasjonen.

Periodisering kan forgå på ulike nivåer. For eksempel kan ett år deles opp i 2 perioder. Periode 1 fra 1. August til 1. Mai kan vektlegge styrke/volum, mens Periode 2 fra 1.Mai til 1. August kan vektlegge definisjon, dvs å få musklene godt synlige(strandsesongen). Innenfor Periodene så bør man også dele opp treningen.

Ett eksempel(periode 1) kan være en deling i 4 forskjellige faser. Fase 1 kan for eksempel være en forberedelses/restitusjons-fase(2 uker, ca 15 rep) hvor fokus ligger på mange rep, lette vekter, god blodgjennomstrømning, få økter. Fase 2 kan være en "melkesyrefase"(3 uker, ca 10-15 rep) hvor hovedhensikten er å påvirke og forsinke melkesyreterskelen slik at du kan trene mer effektivt. Fase 3 kan være en hypertrofi-fase(6 uker,6-10 rep) etterfulgt av fase 4 hvor fokus ligger på styrke(4 uker,3-6 rep). Disse 4 fasene går så i en syklus.

Den måten å periodisere som beskrevet ovenfor, er en blant mange måter å dele opp treningen på. Hver enkelt må dele opp treningen sin ut i fra sitt behov, nivå, målsettinger, tid til disposisjon etc. En liten huskeregel er allikevel å unngå at en fase varer lenger enn 8 uker pga. kroppens evne til å tilpasse seg treningen(stagnere).

Oppsummering:
Det å periodisere handler altså om å tenke langsiktig. Det kan hende at du går ned 2,5 kg i maks benkpress under restitusjons/melkesyre-fasene, men du blir større og sterkere på lang sikt !!!

Referanse:
Gjerset, Asbjørn (red.) (1992): "Idrettens treningslære". Universitetsforlaget, NIH, NIF


Når man skal sette opp sitt eget treningsprogram, står man ovenfor utrolig mange valg, litt avhengig av kunnskapsnivået
Vi setter det i system.

Nonlinear periodisering

Trening03.12.2009190

Mer effektiv enn lineær for styrke.
I dag er det helt normalt å periodisere styrketreningen sin.

Nonlinear periodisering

Trening03.12.2009190

Kan du spise sent på kvelden og hvor mye?
Dette programmet er perfekt for hjemmetrening eller hvis du har dårlig tid.

Hvordan få mer ut av markløft?

Trening27.05.202040

Slik får du mer ut av markløft.
Dette er miniguiden på hvordan du skal holde deg slank.
Da kan denne metoden være noe for deg.