Hvitløk reduserer kolesterolet

Kosthold13.01.2014Juma Iraki0

Du får kanskje ikke verdens herligste ånde når du spiser dette, men sliter du med høyt kolesterol bør du absolutt inkludere mer hvitløk i kostholdet.

Hvitløk er en plante i løkfamilien som er nært beslektet til bjørneløk, purreløk, sjalottøk og kepalløk. Hvitøk inneholder en stoff som heter allicin. Allicin ble første oppdaget av Chester J Cavallito og John Hays i 1944. Stoffet viste seg å være både bakteriedrepende og soppdrepende. Kjemisk sett er allicin kjent som 2-propen-1-sulfinothioc syre S-2-propenyl-ester; tio-2-propen-1-sulfinsyresalt S-allyl ester.

Allicin produserer ved en enzymatisk reaksjon når rå hvitløk blir enten knust eller på annen måte skadet. Enzymet alliinase kombineres med et stoff som heter alliin i rå hvitløk og produserer allicin. I fordøyelsystemet omdannes allicin til allyl-metylsulfid som kroppen ikke klarer å bryte ned. Kroppen kvitter seg derfor med dette svovelholdige stoffet igjennom lungende, avføring, tarmgass eller huden og det er dette som forårsaker dårlig ånde ved inntak av hvitøk.

Hvitløk har i mange år blitt brukt til medisinske formål og det er allicin som forskere mener gir hvitøken sine viktige egenskaper. Hvitøk har blant annet vist seg å være effektivt mot å forebygge forskjølelse, hypertensjon (høyt blodtrykk) samt å senke kolesterolet.

Hva er kolesterol?

Kolesterol er livsnødvendige lipider (fettstoff) som inngår i alle kroppens celler. Kolesterol blir transportert rundt i blodet vårt og dette fettstoffet er nødvendig for en rekke viktige funksjoner i kroppen. Det brukes blant annet som byggestein i cellevegger og er også nødvendig for hormoner. Kolesterol og andre lipider kobler seg sammen i blodet vårt og skaper en avlering på innsiden av blodårene våres som vi kaller for plakk. Hvis det forekommer en økning i disse lipidene så kan det bidra til at det dannes mere plakk. Dette bidrar til at blodårene blir trangere, noe som igjen fører til at blodgjennomstrømingen vår blir dårligere. I hjertet har vi transportårer som kalles for koronararteriene. Koronararteriene frakter oksygenrikt blod til hjertemuskulaturen. Dersom det pågrunn av økte lipider forekommer en blokkering i disse arteriene kan dette føre til hjerteinfarkt. Forekommer derimot denne blokkeringen i hjernes arterier kan man få hjerneslag.

Vi skiller vanligvis mellom godt og dårlig kolesterol. Det gode kolesterolet kalles HDL ( high density lipoprotein). HDL er gunstig for oss da det tar med seg overskudd av fett fra blodårene og transporterer det videre til leveren. LDL (low density lipoprotein) derimot som er det dårlige kolesterolet, avleirer seg på innsiden av blodårene og kan føre til at blodårene våres blir trangere.

Når man tar en blodprøve er det derfor viktig å ikke bare se kun på det totale kolesterolet, men den samlede summen av kolesterol, HDL verdier, LDL verdier og også verdien av triglyserider i blodet.

Det er ønskelig med følgende verdier
• Kolesterol: lavere enn 5 mmol/L
• HDL : over 1 mmol/L for menn og over 1,3 mmol/L for kvinner
• LDL : under 3 mmol/L
• Triglyserider: under 1,7 mmol/L

Hvitøk kan senke kolesterolet

Det har vært forsket mye på hvitløk sine interessante egenskaper og en av egenskapene som det har vært forsket mye på er hvitøk sin evne til å senke kolesterolet.

En metanalyse ble utført av Stevenson med flere hvor de gjennomgikk 13 randomiserte dobbelt blind placebo kontrollerte studier som så på hvitløk sine effekt på å senke kolesterolet. Deltakerne i samtlige studier hadde forhøyde kolesterolverdier. Minimumkriteriet for deltakerne var å ha minst 5,17 mmol/L i total kolesterol. Hvitøk viste seg å gi en signifikant reduksjon i total kolesterol iforhold til placebo.

Forskerne konkluderte med at den tilgjengelige dataen viste at inntak av hvitløk var overlegen sett iforhold til placebo når det kommer til å redusere total kolesterol. De stilte likevel spørsmåltegn ved om bruken av hvitløk hadde nok effekt til at det kunne brukes i behandlingen av pasienter med forhøyede kolesterolverdier.

En ny meta analyse ble nylig publisert i siste utgave av nutrition .Metanalysen er utført av Ried K med flere og er forløpig den mest omfattende meta-analysen som er blitt utført når det kommer til inntak av hvitøk og kolesterolverdier. Det ble gjennomgått totalt 39 studier som så på hvitøk sin effekt på totalkolesterolverdier, HDL-verdier, LDL-verdier og triglyserider. Ved inntak over 2 måneder viste det seg at inntak av hvitløk bidro til å redusere total kolesterol verdier 17 ± 6 mg/dL. En reduksjon på 8 % er assosiert med en 38 % redusert risiko for hjerte og karsykdommer hos personer over 50 år. Det ble også sett en reduksjon på LDL verdier 9 ± 6 mg/dL, mens det på HDL og triglyserid verdier kun ble sett liten eller ingen signifikant endring.

Hvitløk viste seg å være svært tolererbart hos deltakerne med minimalt av bivirkninger. Forskerne konkluderte derfor med at hvitøk kunne være et godt alternativ til kolesterolsenkende medikamenter hos pasienter med moderate forhøyede kolesterolverdier.

Kilder
1. Eric Block. "The chemistry of garlic and onions". Scientific American 1985; 252:114-9.
2. Cavallito, CJ, Bailey JH Journal of the American Chemical Society 1944;66:11: 1950-1951.
3. Informasjon om kolesterol: http://nhi.no/forside/animasjoner/hormoner-og-ernering/hoyt-kolesterol-31830.html
4. Informasjon om ønskelige lipidverdier: http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/kliniske-problemstillinger/hjerte-karsykdom-risikofaktorer/tolkning/
5. Stevenson C et al. "Garlic for treating hypercholesterolemia. A meta-analysis of randomized clinical trials". Ann intern med 2000;133:6:420-9.
6. Ried K et al. "Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis. Nutrition Reviews 2013;71:5:282-299


Juma Iraki 

Juma har utdanning innen personlig trening og en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. Han er engsjert og faglig dyktig. Hans mål er å formidle avansert treningslære på en forståelig måte.

Har smør og høyt kolesterol en sammenheng?
Bruk de rette matvarene til å påvirke ditt eget kolesterolnivå.

Egg - en unik kilde til næring

Kosthold25.01.2016152

Hvor mange kilo egg tror du vi spiser hvert år?

Slik skreller du egg på 3 sekunder

Kosthold13.02.2018962

Se video av trikset.

Egg - en unik kilde til næring

Kosthold25.01.2016152

Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

5 digge middager med cottage cheese

Kosthold09.08.2021270

Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

5 fordeler med stående leggpress

Trening28.06.202153

Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!