Fordeler med Vitamin E

Kosthold18.04.2014Juma Iraki0

Vitamin E har mange fordeler og har vist å være gunstig for en rekke lidelser og tilstander.

Vitamin E er et fettløselig vitamin som ble oppdaget i 1923. Betegnelsen vitamin E brukes som en fellesbetegnelse for de to stoffene tokoferoler og tokotrienoler som er de to viktigste formene for vitamin E vi har.Måten det ble oppdaget på var at rotter som fikk harsknet smult som fettkilde etter hvert mistet sin evne til å forplante seg. Når de da senere ble gitt vegetabilske oljer, så ble forplantningsevnen normalisert.

Vi finner rikelige mengder med Vitamin E i planteriket og da spesielt i oljer fra hvetekim, solsikke og raps. Vi finner også rikelige mengder med vitamin E i egg, nøtter og kornprodukter. Dagsbehovet for Vitamin E er 8 milligram (mg) for kvinner og 10 mg for menn.

Vitamin E og Alzheimer

Alzheimer er en hjernesykdom som fører til en progressiv svekkelse og tap av hjerneceller, som igjen fører til redusert hukommelse og tankeevne. Sykdommen ble første gang beskrevet i 1906, av den tyske nevrologen Alois Alzheimer. Sykdommen er arvelig og det å derfor større risiko for å utvikle sykdommen hvis det er påvist en sykdomshistorie for Alzheimer i familien. Det er også blitt påvist at man er utsatt for å utvikle denne sykdommen hvis det forekommer downs syndrom eller hodeskader i familien.

Genet Apolipoprotein E (APOE) på kromosom 19 er også en risikofaktor for å utvikle Alzheimer.APOE spiller en rolle i lipidmetabolisme og gjennoppbygging av vev. Personer som har dette genet på begge kromosom 19 er spesielt utsatt for å utvikle Alzheimer.

En annen risiko faktor for å utvikle denne sykdommen er alder.Risikoen for å uvikle sykdommen øker kraftig med alderen, spesielt hvis man er eldre enn 65 år. Når denne demenstilstanden oppstår i høy alder, kaller vi det aldersdemens.

I Norge antas det at ca 65 000 personer er rammet av aldersdemens. Av disse har 60-70 % Alzheimer og 97 % av disse er eldre enn 65 år.

Symptomene på Alzheimer øker som nevnt gradvis og starter ofte med at man glemmer ting, spesielt informasjon som nylig er blitt lært.

En prospektivstudie ble gjennomført i Rotterdam i Nederland i perioden 1990-1999. Hensikten med studien var å finne ut om antioksidanter i form av vitamin C og E kunne forebygge utviklingen av Alzheimer. 5395 individer over 55 år som ikke hadde tegn til demens deltok i denne studien. I løpet av disse 9 årene ble de undersøkt 2 ganger med intervaller på 3 år på om de hadde utviklet tegn til demens.

Det viste seg at effekten av vitaminene var doseavhengig og at relativ risiko ved inntak av 133 mg vitamin C og 15,5 mg vitamin E per dag var 0,66 (0,44-1,00).

Til sammenligning viste relativ risiko 0,57 (0,35-0,91) ved et vitamininntak av 95 mg vitamin C og 10,5 mg vitamin E per dag. Relativ risiko var 0,82 (95 % konfidensintervall 0,68-0,99) ved inntak av vitamin C, mens det ved inntak av vitamin E var 0,82 (0,66-1,00). For røykerne i denne studien viste det seg at relativ risiko var 0,65 (0,37-1,14) og 0,58 (0,30-1,12).

146 (2,7 %) av deltakerne utviklet etter hvert Alzheimer. Konklusjonen i denne studien viste at et høyere inntak av vitaminene C og E viste en redusert risiko for å utvikle Alzheimer demens.

Vitamin E og kolesterol

Kolesterol er livsnødvendige lipider (fettstoff) som inngår i alle kroppens celler. Kolesterol blir transportert rundt i blodet vårt og dette fettstoffet er nødvendig for en rekke viktige funksjoner i kroppen. Det brukes blant annet som byggestein i cellevegger og er også nødvendig for hormoner.

Vi skiller vanligvis mellom "godt" og "dårlig" kolesterol. Det gode kolesterolet kalles HDL ( high density lipoprotein). HDL er gunstig for oss da det tar med seg overskudd av fett fra blodårene og transporterer det videre til leveren. LDL (low density lipoprotein) derimot som er det dårlige kolesterolet, avleirer seg på innsiden av blodårene og kan føre til at blodårene våres blir trangere. Det er viktig å ikke bare se kun på det totale kolesterolet, men den samlede summen av kolesterol, HDL verdier, LDL verdier og også verdien av triglyserider i blodet. Partikkelstørrelsen på LDL er også av meget stor betydning.

Det er ønskelig med følgende verdier :

• Kolesterol: lavere enn 5 mmol/L
• HDL : over 1 mmol/L for menn og over 1,3 mmol/L for kvinner
• LDL : under 3 mmol/L
• Triglyserider: under 1,7 mmol/L

Studier har vist at vitami E tilskudd kan bidra til å redusere LDL kolesterolet med så mye som 17 %.

En studie publisert i functional foods in health and disease viste at deltakere med forhøyet LDL kolesterol reduserte totalkolesterolet med 11 % og LDL med 17,5 % etter 6 måneder med tilskudd av vitamin E.

En annen studie publisert i Journal of Nutritional Biochemistry viste også en forebyggende effekt ved hjerte og karsykdommer ved sekning av LDL kolesterolet. Forskerne mente dette skyldes en nedregulering av et gen som er involvert i syntetiseringen av kolesterol som videre bidro til en effektiv reduksjon av LDL nivået.


Kilder

1. Sano M, Ernesto C, Thomas RG, et al. A controlled Trial of Selegiline, Alpha-Tocopherol or both as treatment for Alzheimer`s Disease. The New England Journal Of Medicine, 1997;336(17):1216-22. 11.

2. Engelhart M.J, Geerlings M.I, Ruitenberg A, et al. Dietary intake of Antioxidants and risk og Alzheimer`s disease. The Journal of the American Mediacal Associaton 2002;287:3223-3229

3. Martha Clare Morris, Denis A. Evans, Julia L et al.Vitamin E and Cognitive Decline in Older Persons. Arch Neurol. 2002;59:1125-1132.

4. Landrier, J., Gouranton, E., Reboul, E., Cardinault, N., El Yazidi, C. Vitamin E Decreases Endogenous cholesterol Synthesis and Apo-al-mediated Cholesterol Secretion in Caco-2 Cells. Journal of Nutritional Biochemistry. 2010:21:12:1207-1213.

5. Burgener SC, Buettner L, Buckwalter et al. Evidence supporting nutritional interventions for persons in early stage AD.The Journal of Nutrition, Health and Aging 2008;12.

6. Yeun, K. H., Wong, J. W., Lim, A. B., Ng, B.H., Choy, W. P. Effect of Mixed-Tocotrienols in Hypercholesterolemic Subjects. Functional Foods in Health and Disease. 2011. 3, 106-117.


Juma Iraki 

Juma har utdanning innen personlig trening og en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. Han er engsjert og faglig dyktig. Hans mål er å formidle avansert treningslære på en forståelig måte.

En ny studie avdekker.

Vitamin E og Alzheimer

Kosthold28.06.201222

Kan vitamin E bidra til å hemme utviklingen av Alzheimer?
Her er funksjonene vitaminer og mineraler har i kroppen og hvilke matvarer de finnes i.
Bruker du multivitamin? Disse råvarene gjør samme nytten.

Vitamin E og Alzheimer

Kosthold28.06.201222

Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

5 digge middager med cottage cheese

Kosthold09.08.2021270

Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

5 fordeler med stående leggpress

Trening28.06.202153

Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!