Se hvor mye sykefraværet ble redusert med trening

Trening19.02.2016Rita Immerstein0

Dette resultatet er interessant.

Forsker Just Bendix Justesen fulgte 400 hundre frivillige over en tidsperiode over 2 for å undersøke effekt av trening på redusert sykefravær og bedre helse. Resultatene er interessante og viktige ifølge avdelingsdirektør i Helsedirektorat, Jakob Lindhave(Laustesen, 2016). Undersøkelsen viste nemlig at korttids sykefravær ble redusert med 49%

Undersøkelsene delte personene i en gruppe som skulle trene og en gruppe som fungerte som kontrollgruppe. Alle gjennomgikk en helsesjekk før undersøkelsen startet og etter et år igjen. Da skulle de også beskrive sin arbeidsprestasjon, produktivitet og helse.

Treningsgruppen var med på en times intensiv trening i uken og var oppfordret til å gå i 30 minutter 6 dager i uken. Resultatene viser at det ble et merkbart fall i korttidsfraværet. Arbeidsevnen ble forbedret med 5%, produktiviteten 5.5% og den generelle helsen økte med 11.5%.Tilrettelegging for trening og effektene av dem kan ta litt tid, men studien viser at det kan lønne seg i det lange løp med økt arbeidseffektivitet og redusert sykefravær, sier konserndirektør og lege for Folkehelse i Stamina Group, Terje Halvorsen.

I helsesjekken før og etter testperioden ble også en sykkeltest gjennomført. Det var ingen forskjeller mellom de to testgruppene i utgangspunktene, men testene etter forsøksperioden viste flere forskjeller mellom dem. Oksygenopptak var forbedret og en merkbar nedgang i hvilepuls. Det viste seg også at blodtrykket ble redusert(Justesen, 2015). Et case-studie ble også gjennomført og det viste seg også at ledere på arbeidsplassen kan være viktige ambassadører og fasilitatorer for økt fysisk aktivitet og at det er behov for en modell som ivaretar dette.

Økt fysisk aktivitet slik staten anbefaler i dag innebærer 30 minutters rask gåtur hver dag. Det kan gi stor helseeffekt for helt utrente mennesker og forskning viser at aktivitet på dette nivået kan gi flere friske leveår for befolkningen.

Kilder:
Laustsen E.(2016) Dette reduserte sykefraværet med 49%, Nettside:
http://www.dn.no/dnaktiv/2016/02/17/1759/Sykefravr/dette-reduserte-sykefravret-med-49-prosent
Justesen J. B.(2015) Workplace Health Promotion: Implementing Physical Activity at the workplace - a change project

 


Rita Immerstein 

Rita har mer enn 20 års erfaring fra sportssenterbransjen og er sertifisert aerobic-, trx- og grid instruktør og deltar aktivt i fitness- og kroppsbygger konkurranser. Hun har master i helsefremmende arbeid, ernæringsutdanning og solid erfaring med diett og styrketrening.

Hva skjer med muskelmassen, styrken og utholdenheten hvis du tar pause 1 mnd. eller 3 mnd. og lenger?
Det er bedre alternativer enn tredemølle og sykkel til oppvarming. Dette er den perfekte oppvarmingen!
Spiller poden din altfor mye? Dette kan være løsningen på å slå to fluer i en smekk.
43 år gamle Rolf Gustavsen har vært topptrent over halve livet sitt og han holder koken fortsatt.
Dette er miniguiden på hvordan du skal holde deg slank.
Da kan denne metoden være noe for deg.
Derfor bør du trene pull throughs.
Slik unngår du å lure deg selv.
Hafthor Bjornsson pusher grensene og drar 501 kg i markløft - setter ny verdensrekord.