Dette er forskjellen mellom kvinner og menn

Trening02.11.2016Rita Immerstein0

Det er forskjell mellom kvinner og menn i et helsemessig perspektiv.

Det er helt opplagt en forskjell mellom kvinner og menn, men hvorfor er det slik at menn dør tidligere enn kvinner og oftere utvikler hjertelidelser i unge alder? Hva er årsaken til at kvinner i større grad opplever en tidligere død etter et hjerteinfarkt og hvorfor skader kvinner seg mer i idrett? Det finnes altså forskjeller mellom kjønn og forskerne har stadig funnet flere og flere forklaringer på hvorfor det er slik.

Artikkelen tar utgangspunkt i studier fra USA, og selv om tallmaterialet vil se noe annerledes ut i Norge, så er de samme forskjellene å finne i den norske befolkningen.

Typisk for menn

Det finnes noen faktorer som bidrar til at menn i større grad har en økt risiko for tidligere død og derfor i snitt har kortere levetid.

Menn har for det første en tendens til å ta større risker. Dette kan ha en biologisk sammenheng. Frontal-lappen i hjernen som kontrollerer evnen til å utøve skjønn og vurdere konsekvenser av en handling utvikler seg senere hos gutter og unge menn enn hos kvinner. Det kan være årsaken til at de oftere dør i ulykker og i forbindelse med vold. Både sykling, kjøring i alkoholpåvirket tilstand og mord er eksempler på ulike ulykker. I jobbsammenheng har ofte menn mer risikofylte arbeidsoppgaver og yrker som for eksempel militært arbeid, brannmann-yrket og arbeid på byggeplasser(Shmerling, 2016).

Litt annerledes med hjertet

Flere unge menn enn kvinner dør av hjertelidelser. Et lavere østrogennivå kan være noe av årsaken, siden man antar at dette kan ha en beskyttende virkning for kvinner. Dessuten vil også kroppssammensetningen kunne spille en rolle. Fettlager nær hjertet gjør menn mer utsatt for hjertelidelser. Kvinner får oftere hjerteproblemer senere enn menn og da etter menopausen(Shmerling, 2016). Menn oppsøker legen tidligere ved mistanke om et hjerte-attakk. Det ser dessuten ut til at når kvinner først har hatt et hjerteproblem så er det 47% risk for at de dør innen 5 år, mens det for menn ligger på 36%. dessuten antyder studier at kvinner i langt mindre grad får de medisinene og rådene som er nødvendige for å gjøre det beste ut av hjertehelsen i etterkant. Samtidig kan det se ut til at menn er flinkere til å ta medisinene som er foreskrevet enn det kvinner er. Årsaken til dette er man så langt ikke sikker på(Corliss, 2016).

Vår mentale tilstand

Menn begår selvmord oftere enn kvinner. Dette på tross av at kvinner i større grad er belastet med lidelser som for eksempel depresjon. Men kvinner utfører flere selvmordsforsøk uten at dette ender opp med et hardt endepunkt. Noe av årsaken kan være at menn med depresjon i mindre grad søker om hjelp, også når det gjelder andre mentale tilstander. Dessuten ser det ut til at personer med færre og svakere sosiale relasjoner skaper en tendens til høyere dødsrater. Kvinner har i denne sammenheng ofte et større og tettere nettverk enn menn og står dermed bedre rustet til å motta støtte og hjelp fra andre.

Menn skulker unna legebesøk

Enda en faktor som spiller inn er at kvinner i langt større grad er flinkere til å oppsøke lege på generelt grunnlag, men her har også kvinner flere rutinemessige undersøkelser å følge opp i ulike faser i livet slik at det faller seg mer naturlig å oppsøke legen. Dersom menn ikke merker opplagte årsaker til å gå til legen så skjer det altså kanskje når det allerede er for sent å gjøre noe med et problem.

Skaderisikoen i idrett er større for kvinner

Mange tenker kanskje at menn også er mer utsatt for skader når de driver med idrett, men sannheten er at kvinner er mer utsatt enn menn i forhold til en rekke skadetilstander. Det betyr ikke nødvendigvis at kvinner er i dårligere form, tvert imot kan det motsatte være tilfelle. Allikevel er de fysisk sett mer sårbare for skader.

Både ankel-, skulder-, kne- og fotskader oppstår oftere hos kvinner. Dessuten er de mer utsatt for tretthetsbrudd. Den «kvinnelige utøvertriaden» med lavt energiinntak, manglende menstruasjon og svekket beinmasse er spesielt med på bidra til tretthetsbrudd. Det finnes en rekke teorier rundt kvinners sårbarhet knyttet til skader og man antar at det kan ha sammenheng med følgende faktorer(Shmerling, 2015);

• Høyere estrogen-nivåer, mindre muskelmasse og høyere fettprosent
• Større fleksibilitet(løsere ligamenter) og svakere muskulatur
• Et bredere bekken som endrer stillingen på kne og ankler
• Trangere innside av kneet som kan øke risk for skade
• Et utilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D
• Selve landingsfasen i hopp skjer med mer samlede knær og i mer oppreist stilling og videre bevegelse skaper da vridninger som utløser skader

Forebygging av skader kan gjøres og en sterkere hamstringmuskel, og økt mestring på hopp og endring av retning under sportsaktiviteter kan forebygge noen skader. Styrketrening anbefales for forebygge skader helt generelt.

Kilder:
Shmerling R.H, MD(2016) Why men often die earlier than woman, Nettside:
http://www.health.harvard.edu/blog/why-men-often-die-earlier-than-women-201602199137
Corliss J.(2016) Understanding the heart attack gender gap, Nettside:
http://www.health.harvard.edu/blog/understanding-heart-attack-gender-gap-201604159495
Shmerling R.H, MD (2015) The gender gap in sports injuries, Nettsie:
http://www.health.harvard.edu/blog/the-gender-gap-in-sports-injuries-201512038708


Rita Immerstein 

Rita har mer enn 20 års erfaring fra sportssenterbransjen og er sertifisert aerobic-, trx- og grid instruktør og deltar aktivt i fitness- og kroppsbygger konkurranser. Hun har master i helsefremmende arbeid, ernæringsutdanning og solid erfaring med diett og styrketrening.

Spiller poden din altfor mye? Dette kan være løsningen på å slå to fluer i en smekk.
Mikroplastikk går inn i matkjeden og til slutt inn i våre kropper.

Denne appen kan redde liv raskere

Diverse04.03.201821

Denne appen bør du installere nå.
Se alle helsefordelene isbading gir deg.

Denne appen kan redde liv raskere

Diverse04.03.201821

Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

5 digge middager med cottage cheese

Kosthold09.08.2021270

Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

5 fordeler med stående leggpress

Trening28.06.202153

Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!