Kan kreft forebygges med trening?

Trening16.12.2016Rita Immerstein0

Interessante studier om kreft og trening. Se her.

Ta et krafttak for kroppen og helsen din med trening. Kroppen vår er skapt for bevegelse og i det du beveger deg for lite vil kroppen din på lengre sikt lide av dette.

Kreftforekomst i Norge

I 2015 var Prostatakreft, brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft og føflekkreft de mest forekommende kreftformene. Prostata- og brystkreft toppet listen med henholdsvis 5061 og 3439 tilfeller.

Siden 2014 har kreftforekomsten økt med cirka 3 prosent og forholdet er relativt likt mellom kvinner og menn. Antall krefttilfeller øker hvert år og dette skyldes først og fremst at folk blir eldre og at vi blir flere. Dette er en svært belastende sykdom for den det gjelder og de pårørende. Flere og flere overlever kreft fordi tidlig diagnostisering, medisiner og behandlingsformene stadig er under forskning og utvikling. Fra å risikere en sikker død, kan kreft nå være kurerbar i to av tre tilfeller. Cirka 5-10% av krefttilfellene skyldes arv(Kreftregisteret.no, 2016).

Kan kreft forebygges?

Utvikling av kreft er påvirket av vårt immunsystem. Når immunsystemet er sterkt kan kroppen ta kampen mot kreften, mens når det er svakt og kreften er hissig, kan man tape kampen. Når det gjelder mengde trening og fysisk aktivitet så må det vurderes ut ifra immunsystemets tilstand. Balansen ligger i det å få nok fysisk aktivitet og samtidig unngå at det blir for mye trening fordi det kan svekke immunsystemet. Under og etter en kreftbehandling er det viktig å holde immunsystemet så stabilt som mulig og da kan for mye trening virke som en stressfaktor i stedet for en «boost» som bidrar til å håndtere og bekjempe kreften bedre.

Kreft er en tøff sykdom som kan ende med et hardt endepunkt, men tidlig diagnostisering og stadig forskning og ny kunnskap har økt sjansene for å overleve denne lumske sykdommen. Spørsmålet er hva vi som enkeltindivider kan bidra med selv for å forebygge utvikling av kreft.

Fysisk aktivitet

Trening og fysisk aktivitet kan hjelpe både kroppen og vår mentale helse og faktisk også forebygge kreft. Det antydes at fysisk aktivitet kan senke risikoen for i alt 13 ulike kreftformer. Flere studier viser også at trening kan virke livsforlengende etter at kreftdiagnose er satt og også hindre tilbakefall. Mye tyder på at spørsmålet ikke handler om hvorvidt fysisk aktivitet hjelper, men i hvilken grad det forebygger og hindrer tilbakefall med utgangspunkt i dosering, kvalitet, tilstand og krefttype. Trening har altså vist seg å kunne forebygge utvikling av kreft, hindre tilbakefall og minimere effekter av selve sykdommen og den medisinske behandlingen(Kelly, 2016).

I et Harvard-studie fra 2005 viste det seg at kvinner med brystkreft som trente med moderat intensitet 3-5 timer i uken økte sine odds for å overleve, uavhengig av hvilket nivå eller når kreften ble diagnostisert. Sjansene økte med over halvparten sammenliknet med inaktive kvinner. De som trener tidlig i livet har større sjanse for å unngå brystkreft senere i livet. Kinesiske kvinner som trente 70 minutter hver uke i ungdomsårene reduserte faren for å dø av kreft med 16%. Fortsetter kvinner å trene inn i voksenlivet så er sjansen for å dø, uavhengig av hvilken sykdomsårsak, redusert med hele 20%(Kelly, 2016).

Paradokset

Antall krefttilfeller i Norge øker fordi befolkningen lever lenger og vi blir flere. I tillegg er det sannsynlig at den totale økende forekomsten også skyldes livsstilsfaktorer og generelt økt velstand. Det paradoksale er at de kreftformene som kan forebygges også er de som øker mest. Da er det snakk om føflekkreft, lungekreft, tarmkreft og livmorhalskreft. Føflekkreft øker mest og det er primært eksponeringen for sol og solbrenthet som er de store faktorene ved denne krefttypen. Ved å unngå å bli solbrent kan man forebygge utviklingen. For lungekreft er det i 80% av tilfellene røyking som er den store synderen og kvinner har de siste tiårene hatt en økning grunnet endret røykemønster. Tarmkrefttilfellene i Norge blant norske kvinner ligger høyest i Europa. Lite fysisk aktivitet, overvekt og kostholdet er faktorer som spiller en viktig rolle i forebyggingen av denne kreftformen. Livmorhalskreft utvikles dersom kvinner ikke får HPV-vaksinen. Etter en nedgang er denne kreftformen på vei oppover igjen. Mindre oppfølging av screeninginnkallinger og manglende vaksinering har bidratt til en økning, spesielt blant kvinner mellom 30-39 år(Kreftregisteret.no, 2016)

Kilder:
Kreftforeningen.no(2016) Om kreft, Nettside:
https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreftstatistikk/  
Kelly M.(2016) Latest research on Cancer and Exercise, Nettside:
https://www.ideafit.com/fitness-library/latest-research-on-cancer-and-exercise
Kreftregisteret.no(2016) Kreft som kan forebygges, øker mest, Nettside:
https://www.kreftregisteret.no/generelt/nyheter/kreftformer-som-kan-forebygges-oker-mest/


Rita Immerstein 

Rita har mer enn 20 års erfaring fra sportssenterbransjen og er sertifisert aerobic-, trx- og grid instruktør og deltar aktivt i fitness- og kroppsbygger konkurranser. Hun har master i helsefremmende arbeid, ernæringsutdanning og solid erfaring med diett og styrketrening.

Kjempet seg tilbake etter kreften

Intervju01.10.2017134

I 2015 var hun på sitt beste innen fitness, men så fikk hun kreft.
Kan gener påvirke vår evne til å stumpe røyken for godt?
WHO går ut nå med en pressemelding om kreftfremkallende kjøtt. Se hvilke her!

Riskaker bør ikke spises av barn

Kosthold29.09.2015175

Mattilsynet fraråder riskaker for barn under 6 år.

Kjempet seg tilbake etter kreften

Intervju01.10.2017134

Kan man påvirke forbrenningen?

Kosthold22.05.2019272

Les om disse interessante studiene.
Hvis du vil ha større biceps burde du lese denne.

Du vet du trener for mye når...

Trening20.05.20191991

Les denne gullkorn historien. Kjenner du deg igjen?
Mange mennesker sliter med kneproblemer, og kvier seg for å utøve intervalltrening.
Julius Maddox er en skikkelig kraftkar. Han løfter 272 kg i benkpress hele 8 ganger.