Vis innlegg
Sider:
 • 1
 • 1  Generelt / Antidoping / Sv: Razzia i Trondheim på: 09. mars 2012, 12:47
  Det er vel sånn i Norge og at det ikke er lov til å ta initiativ til dette? Man kan ikke drive å spørre rundt om den og den personen selger for man vil kjøpe, da dette fremprovoserer en handling, som jeg har forstått.

  Edit: Så ikke at Starhellinga skreiv dette i et innlegg over.

  Kort fortalt er provokasjon fra politiets side lovlig. Det er imidlertid visse begrensninger. I Rt. 1984 s. 1076 uttales følgende:

  "Det synes å være alminnelig enighet om - og jeg finner det for min del klart - at det ikke kan aksepteres at politiet fremkaller en straffbar handling som ellers ikke ville ha blitt begått."

  Spørsmålet her er om politiet har fremkalt en straffbar handling som ellers ikke ville ha blitt begått. Svaret er vel rimelig åpenbart.

  I tillegg til det som er skrevet ovenfor, som betegnes som grunnvilkåret, må følgende tilleggsvilkår være oppfylt:
  - etterforskningen må ikke være beheftet med alvorlige mangler (rettssikkerhetsgarantier)
  - det må foreligge sterk mistanke om straffbart forhold
  - det må gjelde alvorlige lovovertredelser
  - andre metoder må være utilstrekkelige

  Til slutt kan det bemerkes at domstolene ikke er negative til provokasjon, forutsatt at politiet holder seg innenfor grensene som er trukket opp. Disse grensene er trukket opp med tanke på rettssikkerhetshensyn. Domstolene ser på det som et nyttig og nødvendig virkemiddel for å avdekke kriminalitet som ingen anmelder.
  Sider:
 • 1
 • «Simplicity is the key to brilliance» - Bruce Lee
  Bruk disse spesialmetodene og få muskelvekst.
  Er du på jakt etter proteinmuffins? Se her!

  10 tips for å bli god i benkpress

  Trening24.03.2020200

  Benkpress er en utmerket øvelse for å trene armer, bryst og skuldre.
  Bruker du multivitamin? Disse råvarene gjør samme nytten.