Skrevet av Emne: Er det kvinnefrigjøring og likestilling å være tøsete?  (Lest 82480 ganger)

Utlogget steele

 • .: Aktivutøver :.
 • ******
 • Innlegg: 1 522
 • Honnør: 154
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 522

 • Morrapose
Her motsier du deg jo selv...

Utlogget Burrhus

 • Erfaren bruker
 • ****
 • Innlegg: 362
 • Honnør: 184
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 362

På folkemunne er teori og fakta (dokumentert fenomen) to forskjellige ting. Så å kalle et dokumentert fenomen for en teori skaper i beste fall forvirring, selv om jeg bøyer meg for at det er i tråd med det vitenskapelige fagspråket.Dette er propaganda tvers igjennom. Evolusjonsteoretikere gjentar det du gjør her til det kjedsommelige; det er dokumentert, se å godta!
Så evolusjonsteorien er noe av det vitenskapen kan fremheve som kanskje aller best underbygd? Dette er en utrolig påstand i mine øyne, og viser mangel på ydmykhet. Hvorfor er det da så enorm uenighet på feltet? Og nei, man trenger ikke være religiøs for å føle at det skurrer her. Termodynamikken (entropiloven) alene svekker evolusjonsteorien alvorlig, om ikke spenner beina under den.Hva er verdien i kollegarevidert publisering dersom kollegaen er lojal til nettopp din tilnærming? Dette trenger ikke gjøre teorien sterkere. Hvis det er snakk om forskningsjuks i utgangspunktet vil kollegarevidering bare gjøre vondt værre. Hva med de uenige kollegaene? Inkluderes dem?
All den tid evolusjon er gjenstand for så kraftig uenighet både blant vitenskaps- og lekfolk kan den heller ikke av den grunn få status som solid viten.
Etter min mening snur du hele det virkelige bildet på hodet ved å kalle kreasjonister fantasifulle. Dem har da i hvert fall en referanse - Bibelen - og all den tid vitenskapen ikke kolliderer med Skriften kan de gå med hevet hode. Evolusjonsteoretikere har ingen referanse, her er det bare å spytte ut egne hypoteser til eget forgodtbefinnende, og se hvor mange meningsfeller som synes det de sa hørtes kult ut. Beste forslaget vinner.Dawkins er den mest useriøse forskeren innen biologi jeg har sett. Han er usakelig og ekstremt intolerant for andre meninger. At han aldri greier å fokusere på evolusjon, men i stedet sprer sitt hat over tro og religion, gjør han til en mann det ikke er verdt å ha tillit til.Nei, et univers uten en Gud fungerer ikke. Her blir det påstand mot påstand og vanskelig å diskutere. Et univers har materie og energi - men viktigst av alt: et system. Ting systematiseres ikke av seg selv, og hverken energi eller materie produserer seg selv. Det ligger en uendelig stor makt bak alt sammen.Hvordan er det magiske fenomenet der dødt materiale plutselig blir levende etterprøvbart? Har du sett en stein på laben som plutselig blir levende?
Evolusjonsteorien ser tilbake i tid, og det som angivelig skjedde av utrolige ting den gangen kan ikke observeres i dag. Hvordan levde mennesket med halve organer når disse var under utvikling?
Jeg har ikke noe problemer med å tro at en stein kan bli levende, på samme måte som jeg tror at Jesus gikk på vannet. Men jeg tror ikke at noe dødt blir levende eller at noe kaotisk blir systematisert AV SEG SELV.Mendels lover spente beina under lamarckismen og hele den opprinnelige darwinismen. Livekevel lever lamarckistisk tankegang videre i den moderne evolusjon. At nye lover gruslegger den tidligere oppfatning er da ingen styrke for teorien, men en krise. Dermed må modifiserte teorier dannes - evolusjonistene snor seg unna og febrilsk skapes alternative forklaringer. Hvordan finner du slik måte å drive vitenskap på troverdig?
Nei, innen kreasjonismen finner man aldri ut noe reellt nytt, som jo er hele poenget. Det man har hevdet har vært hevdet på nøyaktig samme vis hele veien. Dette er en styrke, ikk en svakhet. Sannheter står fast dem, de forandrer seg ikke.Jeg er fornøyd hvis jeg kan forstå på de områdene der det er mulig å finne ut. Jeg forstår at Gud står bak, og dette er viktigst. Hvordan Han har ordnet alt i detaljer opp gjennom historien kan jeg aldri få vite her og nå, men engang skal alt åpenbares.
Vi mennesker forstår det vi trenger å forstå, vi vet det vi trenger å vite. Problemet er når det vi allerede vet noe om gjøres til løgner, og løgner gjøres til sannhet.Det kan godt hende skapelsen ikke kvalifiserer til noen vitanskapelig teori. Man da gjør i hvert fall ikke evulosjonsteorien det heller. Så jeg synes prinsippet om enkleste forklaring kan gjelde likevel.At det er en motsetning mellom lidelsesfylt økosystem og en god Gud er ikke noe problem med mindre man gjør det til det. Begrepet "lærepenge" kan forklare mye. Gud tukter under med midlertidig lidelse. Lidelsen er allerede tatt et oppgjør med. Det gjorde Jesus på korset. Nå frir Gud til menneskeheten og spør hvem som vil være med inn i en lidelsesfri evighet. Hver enkelt står fritt til å velge.

Seriøst. Nå hoster du opp alle de mest latterlige kreasjonistargumentene som har blitt plukket fra hverandre gang på gang. Du har også fremlagt dem her på forumet og blitt plukket selv. Du har ikke forstått ett dugg mer av hvordan vitenskap fungerer, hva evolusjonsteorien er, hva ateisme er, eller hvordan verden henger sammen siden trådene allmektig gud og den gamle evolusjonstråden.

Hvis det er én ting som er mer latterlig enn å diskutere på internett, så er det å diskutere med konspiranoide kreasjonister fra indre Telemark. Spesielt når vedkommende tror man vinner debatten ved å ha tastet inn det siste innlegget.  

Jeg håper virkelig at du stifter et parti eller skriver en bok under ditt eget navn en gang hvor du kommer med alle argumentene dine.

Utlogget RkD

 • Leieboer
 • *****
 • Innlegg: 540
 • Honnør: 181
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 540

Gud er Gud. Andre guder er avguder. Vi velger selv hvem vi vil tilbe.
Poenget er at ditt bevis for Gud er et like fullgodt bevis på omtrent samtlige av gudene oppgjennom tiden, med andre ord er det ikke noe bevis for at din gud eksisterer.

Utlogget aLesserChristian

 • Leieboer
 • *****
 • Innlegg: 601
 • Honnør: 97
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 601

Rett og slett over alt. Alt fra en liten blomst til deg og meg er vitner om Guds eksistens og hans storhet. Vi må alle en dag stå til ansvar for våre liv og gjerninger - hvordan vi har forholdt oss til skaperkraften og det vi ikke kan se.Den vitenskapelige tanke er én ting, men problemet kommer når vitenskapen forvaltes av mennesker som ikke er redelige. Jeg har vært inne på evolusjon og hvordan ateister presser sine eventyr inn i vitenskapelige rammer, og på den måten påtvinger folk å akseptere dette som fakta.
Bibelen er klar på at en grunnleggende ting som Guds eksistens er noe alle vet om - dette er nedfelt i våre hjerter og noe vi ikke kan benekte. Men utover dette gjør ikke Bibelen krav på å være vitenskapelig. Det bibelske evangelium er ikke bevist for oss mennesker, og det er muligens noe av hele poenget. Gud vil se tro der mennesker ikke kan se. "Salige er de som ikke ser, og likevel tror", sa Jesus da Tomas med egne øyne så hans oppstandelse fra de døde.
Hvis Gud ønsket at vi skulle se han med øynene - få han "bevist" (på den måten) - hadde han som Gud visselig ikke hatt noe problem med det. Men Gud vil det annerledes. Han leter etter tro - visshet om hva vi håper - i våre hjerter. Hvor er vår lengsel?For meg er ikke forskjellsbehandling og diskriminering samme sak. Menn og kvinner er forskjellig på mange områder, derfor kan de heller ikke likestilles på alt. Ordet "diskriminering" blir gjentatt til stadighet. Folk må slutte å være så hårsåre, men prøve å se at det er en grunn til forskjellsbehandling. Om en kvinne har en tilsynelatende "ulempe" på ett område, har hun en fordel på et annet. Gud er rettferdig, og for han er kvinnen og mannen like viktige og like mye verdt. Mannen er ingenting uten kvinnen, eller motsatt.
Når vi leser fra syndefallet, der Adam og Eva syndet, fikk dette konsekvenser for dem begge. Mannen ble satt til å streve for tilværelsen (ha ansvaret for arbeid og få mat på bordet (stort ansvar!)), mens fordi Eva fristet sin mann ble hun satt til å underordne seg han. Samtidig skulle hun føde sine barn med møye. Senere i Bibelen ser vi hvilket stort ansvar mannen er satt til ved at han skal elske sin hustru høyere enn seg selv. Således vil en underordning av en slik mann både falle naturlig og virke rettferdig. Mannen har overhode ingen "fordeler" i Bibelen. I så tilfelle handler det om et misbruk av hans rolle. Det samme gjelder flerkoneri. Det er ikke bare jeg som mener at dette vil være ekstra krevende for en mann, mens kvinnene kan finne dette fordelaktig. Slik vil man kunne se det når man tolker Bibelen rett, på bakgrunn av at mannen ilegges et særdeles stort ansvar som omsorgsperson.

Hva du ser i verden, og hva andre ser i verden er forskjellige  ting, fordi vi ser på ulike bakgrunner. Det vi kan enes om er vitenskapen, for den bygger på vår logikk. Verden er logisk, derfor tenker vi logisk. Problemet blir selvsagt at reisen fra 1+1 til kvantemekanikk er litt vel lang. Og ikke alle vil ta den. Men den er der, om en velger.

At evolusjonsteorien er en veldokumentert teori kan jeg vel ikke overbevise deg om, ettersom den går stikk i strid med dine forutintatte overbevisninger. Så dette må du gjøre selv.. Eller i det minste prøve å gi deg tjansen å se ting fra en annen vinkel. En kan bare si at forskere enes om evolusjon; men en er selvsagt velkommen til å stille andre hypoteser (folk har hatt muligheten til åkomme opp med alternativer i veldig lang tid), da , selvfølgelig, tilbøylige for den vitenskaplige metode. Og det sies i videon jeg linket til, vitenskapen utelukker ikke det spirituelle. Evolusjonsteorien har uansett bestått.

Jeg ser ikke Gud, eller lengter etter å se Gud. Hvis da en gud eksisterer må det være som med St.Augustins dobbeltsjebne.. Altså gud har allered valgt ut på forhånd hvem som skal bli frelst og hvem som blir forevig dømt; det er ingenting en kan gjøre for å forandre dette. Noe alla "if there is a god, why did he make me an atheist?".

For Eva å spise eplet, må hun ha hatt "syndige" intensjoner, altså må gud ha skapt henne syndig, og i viten om at hun kom til å gjøre det. Hun kan ikke ha gjort seg selv syndig, det igjen blir syndig osv.. Samme gjelder satan forresten. Hvis derimot hun spiste eplet med en feiltagelse, og da heller ikke syndet,, så straffes hele menneskeheten pga det..

Mannen og kvinnen bør ha like valg som likestilte, da de kan, og antagelig vil, vekte valgene forskjellig fra gud/bibelen. Vi har jo vektet det som står i bibelen forskjellig gjennom århundrer . Og da etter vår egen moral, ettersom vi kan se hva som er bra og dårlig i bibelen. Hadde bibelen\gud vært guiden til vår moral, hadde alt som er skrevet i den vært bra og urokkelig.


.......
Termodynamikken (entropiloven) alene svekker evolusjonsteorien alvorlig, om ikke spenner beina under den.
......

Termodynamikkens andre lov, at entropien i et system gå mot maksimum  (alle  hendelser i uiverset endrer entropien i det).
I termodynamikk beskrives entropi bedre av energinivåer, fremfor orden/uorden. Og ved lav entropi er potensialet mellom energinivåene høy. Når entropien gå mot max utgjevnes disse via raskeste og mest effektive vei.
Utgjevning av energinivåene forgår raskere/mer effektivt i ordnede former. Det er slik en får stabile konveksjonsstrømmer (slik som f.eks værsystemet her på jorden), fremfor tilfeldig kaos.
Så termodynamikkens andre lov fremmer faktisk ordnede systemer (som da er mer effektive i å maksimere entropien), som da f.eks evolusjon. Smiley

Utlogget Mercenary

 • Superavhengig
 • ******
 • Innlegg: 1 174
 • Honnør: 226
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 174

 • From scratch to scratch
Sitat Ingreen:
Vi kan ikke forholde oss likegyldige til Han.

Hvorfor er gud en han? Og jo, men kan forholde seg likegyldig til han/hun/det. Akkurat like likegyldig som til troll, nøkken, fandens oldemor og hans pumpestokk. De er alle fantasifostre som ikke finnes.

Vær så snill ingreen: les hva du skriver før du poster det. Du skriver jo bra. Det må da være en gjennomsnittelig hjerne som roterer i topplokket på deg

Utlogget Carnivore

 • Superavhengig
 • ******
 • Innlegg: 1 167
 • Honnør: 323
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 167

Mercenary:
Du skriver at Gud er et fantasifoster som ikke finnes. Hvorfor ønsker du da min uttalelse på det at Gud omtales som "han"?
Jeg synes det er interessant og meningsfylt å diskutere med mennesker som lufter ting fordi de oppriktig søker svar. Men her har du jo svarene dine. Alt er tull i dine øyne, og uansett hva jeg sier spiller det ingen rolle. Jeg skriver ikke i denne tråden for å produsere humor, men med fullt alvor for å få fram meninger jeg synes er viktige.

Synes du fortsatt jeg skal svare på spørsmålet ditt?

Utlogget Tonny

 • Pratsom bruker
 • ******
 • Innlegg: 956
 • Honnør: 78
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 956

 • Fra 100 til 90 kg på 8 mnd :)
Nå må dere legge ned stridsøksa da småunger  Grin
Motbakke og terrengløper med mål om 12 min på 3 km, 21 min på 5 km og 47 min på 10 km i 2014 Smiley

Utlogget ^Th0mas^

 • Forumavhengig
 • ******
 • Innlegg: 787
 • Honnør: 24
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 787

Hva har denne diskusjonen med emnet å gjøre egentlig?

Utlogget Mercenary

 • Superavhengig
 • ******
 • Innlegg: 1 174
 • Honnør: 226
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 174

 • From scratch to scratch
Ingreen: jeg lurer rett og slett fordi jeg tror du mener at mannen er kvinnen overlegen, selv om du benekter det. Derfor vil jeg vite hva logikken bak at gud er en han er. Resten av innlegget var et svar på du skrev, nemlig at man ikke kan forholde seg likegyldig til han Wink

Men ja, det er vel nok nå. La oss begge få noe ut av dagen og kjøre en grym treningsøkt istedenfor å understreke at vi er totalt uenige i debattten om religion Smiley

Utlogget Rulatoren

 • Treningsnarkoman
 • *******
 • Innlegg: 2 361
 • Honnør: 910
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 2 361

Hva har denne diskusjonen med emnet å gjøre egentlig?
Temmmelig mye, vil jeg si.  Merkelige og ekle holdninger til sex og kjønnsroller har veldig ofte en religiøs bakgrunn.  Jeg tror at mange religiøse personer vil ha godt av å måtte forsvare selve utgangspunktet for verdensbildet sitt.  Det blir vanskelig å forsvare pavens ufeilbarlighet i trosspørsmål, Sharia eller Eretz Israel dersom man blir i alvorlig tvil om eksistensen til gud(ene).
Styrkeløfter på klubbnivå tidlig på nittitallet.
Løpt to og en halv maraton.
Syklet Trondheim-Oslo en gang.
Fleksnes' edlere deler har ifølge hans eget utsagn vokst ut igjen etter at de falt av og eksploderte 7. Mars 2011.
Utskjellingstråden del 3: http://utskjellingstraaden3.blogspot.com

Utlogget Rulatoren

 • Treningsnarkoman
 • *******
 • Innlegg: 2 361
 • Honnør: 910
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 2 361

På folkemunne er teori og fakta (dokumentert fenomen) to forskjellige ting. Så å kalle et dokumentert fenomen for en teori skaper i beste fall forvirring, selv om jeg bøyer meg for at det er i tråd med det vitenskapelige fagspråket.Dette er propaganda tvers igjennom. Evolusjonsteoretikere gjentar det du gjør her til det kjedsommelige; det er dokumentert, se å godta!
Så evolusjonsteorien er noe av det vitenskapen kan fremheve som kanskje aller best underbygd? Dette er en utrolig påstand i mine øyne, og viser mangel på ydmykhet. Hvorfor er det da så enorm uenighet på feltet? Og nei, man trenger ikke være religiøs for å føle at det skurrer her. Termodynamikken (entropiloven) alene svekker evolusjonsteorien alvorlig, om ikke spenner beina under den.Hva er verdien i kollegarevidert publisering dersom kollegaen er lojal til nettopp din tilnærming? Dette trenger ikke gjøre teorien sterkere. Hvis det er snakk om forskningsjuks i utgangspunktet vil kollegarevidering bare gjøre vondt værre. Hva med de uenige kollegaene? Inkluderes dem?
All den tid evolusjon er gjenstand for så kraftig uenighet både blant vitenskaps- og lekfolk kan den heller ikke av den grunn få status som solid viten.
Etter min mening snur du hele det virkelige bildet på hodet ved å kalle kreasjonister fantasifulle. Dem har da i hvert fall en referanse - Bibelen - og all den tid vitenskapen ikke kolliderer med Skriften kan de gå med hevet hode. Evolusjonsteoretikere har ingen referanse, her er det bare å spytte ut egne hypoteser til eget forgodtbefinnende, og se hvor mange meningsfeller som synes det de sa hørtes kult ut. Beste forslaget vinner.Dawkins er den mest useriøse forskeren innen biologi jeg har sett. Han er usakelig og ekstremt intolerant for andre meninger. At han aldri greier å fokusere på evolusjon, men i stedet sprer sitt hat over tro og religion, gjør han til en mann det ikke er verdt å ha tillit til.Nei, et univers uten en Gud fungerer ikke. Her blir det påstand mot påstand og vanskelig å diskutere. Et univers har materie og energi - men viktigst av alt: et system. Ting systematiseres ikke av seg selv, og hverken energi eller materie produserer seg selv. Det ligger en uendelig stor makt bak alt sammen.Hvordan er det magiske fenomenet der dødt materiale plutselig blir levende etterprøvbart? Har du sett en stein på laben som plutselig blir levende?
Evolusjonsteorien ser tilbake i tid, og det som angivelig skjedde av utrolige ting den gangen kan ikke observeres i dag. Hvordan levde mennesket med halve organer når disse var under utvikling?
Jeg har ikke noe problemer med å tro at en stein kan bli levende, på samme måte som jeg tror at Jesus gikk på vannet. Men jeg tror ikke at noe dødt blir levende eller at noe kaotisk blir systematisert AV SEG SELV.Mendels lover spente beina under lamarckismen og hele den opprinnelige darwinismen. Livekevel lever lamarckistisk tankegang videre i den moderne evolusjon. At nye lover gruslegger den tidligere oppfatning er da ingen styrke for teorien, men en krise. Dermed må modifiserte teorier dannes - evolusjonistene snor seg unna og febrilsk skapes alternative forklaringer. Hvordan finner du slik måte å drive vitenskap på troverdig?
Nei, innen kreasjonismen finner man aldri ut noe reellt nytt, som jo er hele poenget. Det man har hevdet har vært hevdet på nøyaktig samme vis hele veien. Dette er en styrke, ikk en svakhet. Sannheter står fast dem, de forandrer seg ikke.Jeg er fornøyd hvis jeg kan forstå på de områdene der det er mulig å finne ut. Jeg forstår at Gud står bak, og dette er viktigst. Hvordan Han har ordnet alt i detaljer opp gjennom historien kan jeg aldri få vite her og nå, men engang skal alt åpenbares.
Vi mennesker forstår det vi trenger å forstå, vi vet det vi trenger å vite. Problemet er når det vi allerede vet noe om gjøres til løgner, og løgner gjøres til sannhet.Det kan godt hende skapelsen ikke kvalifiserer til noen vitanskapelig teori. Man da gjør i hvert fall ikke evulosjonsteorien det heller. Så jeg synes prinsippet om enkleste forklaring kan gjelde likevel.At det er en motsetning mellom lidelsesfylt økosystem og en god Gud er ikke noe problem med mindre man gjør det til det. Begrepet "lærepenge" kan forklare mye. Gud tukter under med midlertidig lidelse. Lidelsen er allerede tatt et oppgjør med. Det gjorde Jesus på korset. Nå frir Gud til menneskeheten og spør hvem som vil være med inn i en lidelsesfri evighet. Hver enkelt står fritt til å velge.
Dette er ikke annet en rein trass.  Naturvitenskapen driver med bevisbasert tenkning og systematisk søk etter svakheter i etablerte teorier og den informasjonsmengden som allerede er samlet inn.  Rundt om på verdens laboratorier, vekstfelter innen landbruksforskning og fossilstrata driver biologer, zoologer, paleontolger, botanikere og landbruksforskere med nitid og detaljert forskning knyttet til Charles Darwins evolusjonsteori ved det naturlige utvalg.  Disse folkene er så og si frontsoldatene i kampen for økt kunnskap.  Jeg kan love ingreen at dersom noen virkelig fant gode beviser imot evolusjonsteorien, så ville disse folkene være de første som fant dem og publiserte dem.

Lamarcks teori lever videre innen biologi i den forstand at Lamarck er anerkjent som en av de første som utformet en teori om evolusjon, en teori som Darwin trodde på til å begynne med.  Derfor er Lamarck historisk viktig.

Vi mennesker forstår IKKE det som vi trenger å forstå.  Vi forstår ikke enda hvordan problemene med å finne fornybar og forurensningsfri energi skal løses.  Vi forstår ikke hvordan man skal forhindre kreftsvulster fra å lure kroppen til å øke blodtilførselen til dem.  Vi kan enda ikke behandle multippel sklerose.  Dette er områder der mer kunnskap trengs, og de religiøse miljøene bidrar mye mindre enn de sekullære i jakten på løsninger.

Din forklaring av lidelse i verden henger heller ikke på greip.  Kan retorikken din virkelig forklare lidelsene til en drøvtygger som blir spist langsomt levende innvendig av bremser?  Jeg tror ikke det.  Jeg vil foreslå at du trekker den logiske konklusjonen at en allmektig, allstedsnærverende og samtidig god gud ikke eksisterer.  Verden ville også bli et bedre sted å leve i dersom Osama Bin Laden, Anders Breivik og Sarah Palin hadde trukket den samme konklusjonen.
Styrkeløfter på klubbnivå tidlig på nittitallet.
Løpt to og en halv maraton.
Syklet Trondheim-Oslo en gang.
Fleksnes' edlere deler har ifølge hans eget utsagn vokst ut igjen etter at de falt av og eksploderte 7. Mars 2011.
Utskjellingstråden del 3: http://utskjellingstraaden3.blogspot.com

Utlogget Andre

 • Treningsnarkoman
 • *******
 • Innlegg: 2 672
 • Honnør: 300
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 2 672

Termodynamikken (entropiloven) alene svekker evolusjonsteorien alvorlig, om ikke spenner beina under den.

Hva er det med termodynamikkens andre lov som svekker evolusjonsteorien?

Utlogget Dingus

 • Aktivt medlem
 • ***
 • Innlegg: 172
 • Honnør: 45
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 172

Når det gjelder å ha seg med mange, når mann er mann eller kvinne. Må man tenke slik, mannen er nøkkelen, kvinnen er låsen  Grin En lås som kan åpnes av mange nøkler er en drittlås, mens en nøkkel som kan åpne mange låser, er en masterkey  Grin   Grin
Trener litt

Utlogget Carnivore

 • Superavhengig
 • ******
 • Innlegg: 1 167
 • Honnør: 323
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 1 167

Dette er ikke annet en rein trass.  Naturvitenskapen driver med bevisbasert tenkning og systematisk søk etter svakheter i etablerte teorier og den informasjonsmengden som allerede er samlet inn.  Rundt om på verdens laboratorier, vekstfelter innen landbruksforskning og fossilstrata driver biologer, zoologer, paleontolger, botanikere og landbruksforskere med nitid og detaljert forskning knyttet til Charles Darwins evolusjonsteori ved det naturlige utvalg.  Disse folkene er så og si frontsoldatene i kampen for økt kunnskap.  Jeg kan love ingreen at dersom noen virkelig fant gode beviser imot evolusjonsteorien, så ville disse folkene være de første som fant dem og publiserte dem.
Hvordan kan du som enkeltperson love meg at dersom noen klarte å motbevise evolusjonsteorien, så ville dette bli publisert? Er du sjef over de som forsker på området? Jeg har lært at man ikke skal love mer enn man kan holde.
Forskning handler langt på veg om prestisje, og den rosenrøde framstillingen av deres arbeidsmåte du her fremstiller er ikke virkeligheten. Få vitenskapsmenn lar sitt livsverk bli pisset på. Om noen ser at de har tatt feil så er det de færreste som har baller til å erkjenne. Igjen: forskningen er ikke mer troverdig enn enkeltmenneskets samvittighet.
Uansett venter ikke jeg på motbeviser for evolusjon eller bevis for skapelse - etter vitenskapelig standard. Jeg mener det faller utenfor vitenskapen. Likevel mener jeg at det finnes noen grunnleggende svar ut fra sunn fornuft. I så måte er skapelse det eneste naturlige.
Sitat
Lamarcks teori lever videre innen biologi i den forstand at Lamarck er anerkjent som en av de første som utformet en teori om evolusjon, en teori som Darwin trodde på til å begynne med.  Derfor er Lamarck historisk viktig
Jeg synes du snor deg unna her og prøver å vri en krise til noe positivt. At Mendels lover spente beina under den opprinnelige darwinismen burde gravlagt hele evolusjonslæren - likevel har forskerne vært frekke nok til å beholde en evolusjonær grunnstamme med stadige tilpasninger undervegs. Forskernes motvilje til å gi slipp på sitt gudsfornektende eventyr skinner lett igjennom. Historien om evolusjonsforskningen er muligens tidenes beste i kategorien "vitenskapelig skandale".
Sitat
Vi mennesker forstår IKKE det som vi trenger å forstå.  Vi forstår ikke enda hvordan problemene med å finne fornybar og forurensningsfri energi skal løses.  Vi forstår ikke hvordan man skal forhindre kreftsvulster fra å lure kroppen til å øke blodtilførselen til dem.  Vi kan enda ikke behandle multippel sklerose.  Dette er områder der mer kunnskap trengs, og de religiøse miljøene bidrar mye mindre enn de sekullære i jakten på løsninger.
Fornybar energi er ikke livsviktig. Mennesket har greid seg utmerket uten denne type energi fram til siste tid, og derfor er ikke dette en reell, men konstruert krise. Det vi vet er at det eneste bærekraftige var om vi levde i pakt med naturen.
Angiogenese (kardannelse) ved kreft påvirkes negativt ved å tilføre cellen store mengder vitamin C, nok antioksidanter forøvrig og begrenset tilgang på glukose. Nobelprisvinner i medisin, Otto Heinrich Warburg, kunne allerede på 1930-tallet vise til den underliggende mekanismen ved kreft: oksygenmangel. Dette kan ha mange sekundære årsaker (kjemikalier m.m), men mekanismen er alltid den samme og kreftceller vil ikke kunne utvikle seg dersom tilgangen på sukker forsvinner. Vitamin C vil sammen med kofaktorer danne hydrogenperoksid i kreftcellen, som dreper den.
Det finnes mye stoff om kreft, og vi vet antakelig nok til å kunne utrydde sykdommen. Blant urfolk eksisterte nemlig ikke kreft (f.eks. Stefanssons forskning på eskimoer), både fordi de var forskånet for kreftfremkallende stoffer, og fordi de hadde bedre ernæring.
Åsaken til at kjente og virksomme tiltak ved kreft ikke er ankjent er direkte den medisinske industriens motarbeidelse av dem. Her forskes på syntetiske, patenterbare midler som samtidig kan gi profitt. Enkle strategier som ernæringsterapi blir kvelt for å ikke true inntektspotensialet.
Igjen: fakta finnes, men løgnene rår.
Når det gjelder MS er dette - på lik linje med kreft - bare en av mange sykdommer som skyldes vår moderne livsstil med feil og manipulert mat. Også MS er en "ny" sykdom. MS er autoimmun - og det er vist at ulike matintoleranser kan spille en rolle. Både melk og korn er satt i sammenheng med sykdommen, og det er vist at vitamin D3 og omega 3 går igjen som næringsmangler. Mange flere sammengeher er også kjent, men poenget er at disse ikke gjøres kjent for det brede publikum. Igjen blir den medisinske industriens profittjag premissleverandør for denne problematikken, noe som gjør at sykdommen øker, og alternativene til behandling minker. Alternative røster blir enten latterliggjort, oversett eller får munnkurv.

Som sagt er kunnskapen langt på veg tilstede, men de enkle og sanne virkemidlene avfeies. Ikke av de religiøse, snarere av de som ikke har gudsfrykt og respekt for menneskers liv - men som er griske pengeelskere.
De som hindrer vitenskapelig framgang er i realiteten de som styrer vitenskapen.
Sitat
Din forklaring av lidelse i verden henger heller ikke på greip.  Kan retorikken din virkelig forklare lidelsene til en drøvtygger som blir spist langsomt levende innvendig av bremser?  Jeg tror ikke det.  Jeg vil foreslå at du trekker den logiske konklusjonen at en allmektig, allstedsnærverende og samtidig god gud ikke eksisterer.  Verden ville også bli et bedre sted å leve i dersom Osama Bin Laden, Anders Breivik og Sarah Palin hadde trukket den samme konklusjonen.
Selv om en drøvtygger åpenbart lider som følge av snyltere kan ikke dette brukes mot Guds eksistens.
Gud kan ikke klandres for alle lidelsene i verden, da han ikke har villet dem. Han har bare tillatt lidelsen for en kort periode. Derimot legger menneskene - som er skapt med egen fri vilje - i stor grad lidelser til egne liv ved å ikke adlyde Guds ord. Tar du snyltere så er problematikken med snyltere kjent ved at disse øker under knappe beiteforhold for dyrene. Dette betyr at dersom dyreholderen tar sine forhåndsregler og utviser ansvarlighet kan dette bekjempes. Snyltere er et minimalt problem i norge i dag fordi kunnskapen er kjent og man kan dermed forhindre det. Igjen vil menneskets mangel på ansvar og onde gjerninger danne mye av grunnlaget for lidelsesomfanget i verden. Det er ikke annet enn rimelig at en dårlig bonde eller reindriftseier vil høste syke dyr. Her kan det vises til det Bibelske prinsippet om vårt forvateransvar ovenfor dyrene.

Utlogget Rulatoren

 • Treningsnarkoman
 • *******
 • Innlegg: 2 361
 • Honnør: 910
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 2 361

Du dynger på med mer og mer 'alternativ' tenkning, ingreen.  Tror du virkelig at naturvitenskapen jobber helt uavhengig av konkrete beviser fra konkrete eksperimenter?  Hele poenget med god naturvitenskap er at det skjer en kontinuerlig korrigering basert på ærlige og redelige eksperimenter og undersøkelser.  Dermed lar man naturen fortelle hva som er riktig og feil, sant og usant.  Det er kreasjonoister og 'alternative medisinere' som driver med synsing og tipping og fantasier.

Et kort spørsmål, ingreen: Hva skiller kristen kreasjonisme fra islamsk kreasjonisme?  Er de to 'teoriene' like eller ulike?
Styrkeløfter på klubbnivå tidlig på nittitallet.
Løpt to og en halv maraton.
Syklet Trondheim-Oslo en gang.
Fleksnes' edlere deler har ifølge hans eget utsagn vokst ut igjen etter at de falt av og eksploderte 7. Mars 2011.
Utskjellingstråden del 3: http://utskjellingstraaden3.blogspot.com

Gå til:  

Kakene som bygger muskler

Kosthold26.01.20211427

Kaker er ikke lengre ensbetydende med masse sukker.

5 øvelser med strikk

Trening25.01.2021434

Disse øvelsene kan du gjøre når som helst, hvor som helst.

Supersunn taco

Kosthold21.01.2021124

Bytt ut den tradisjonelle tacoen med en av disse supersunne variantene!

TOPP-3 for å BYGGE bryst

Trening01.01.202157

Her får du 3 kanonøvelser så du aldri igjen skal ha problemer med å bygge bryst.

7 øvelser for muskuløse triceps

Trening26.12.202053

Vil du har større armer? Dette er 7 supre øvelser.