Det er mange som spør seg om det er mulig å manipulere kroppen til å redusere mer fett på en bestemt plass. Det klare svar fra ekspertisen er at punktforbrenning ikke er mulig.