Brystmusklene består av pectoralis major(den store brystmuskelen) og pectoralis minor(den lille brystmuskelen). Hovedfunksjonen til den store brystmuskelen er å føre armen skrått inn mot midtlinjen og innoverrotere i skulderleddet.